Welkom bij kinderdagverblijf NoordRijk in Amsterdam-Noord!

sfeer_16.jpg

Op 13 januari 2014 start kinderdagverblijf (KDV) NoordRijk (voorheen KDV De Bongerd) in de wijk De Bongerd. KDV NoordRijk maakt samen met buitenschoolse opvang NoordRijk en basisschool NoordRijk (voorheen basisschool De Bongerd) deel uit van Integraal Kind Centrum (IKC) NoordRijk. Wij bieden opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Het IKC NoordRijk is voor alle kinderen de plek om op te groeien.

KDV NoordRijk werkt met het VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) programma Kaleidoscoop. Dit programma richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen. Er is veel aandacht voor taalontwikkeling, motoriek, maar ook voor sociale relaties en creativiteit. Het belangrijkste kenmerk van Kaleidoscoop is dat de kinderen leren doordat ze zelf actief betrokken zijn bij hun omgeving. Dit komt tot uiting in de inrichting van de ruimte, het dagschema, het activiteitenaanbod en de gehele werkwijze. Pedagogisch medewerkers en leidinggevende krijgen hiervoor speciale ondersteuning en training. NoordRijk is hierdoor een kinderdagverblijf met een extra aanbod vroeg- en voorschoolse educatie (VVE).

Binnen IKC NoordRijk wordt gewerkt volgens de principes van De Vreedzame Wijk