Welkom bij kinderdagverblijf Nieuwendam in Amsterdam-Noord

sfeer_142.jpg Kinderdagverblijf Nieuwendam ligt tussen de bomen en het groen vlak achter het Buikslotermeerplein. Bij aankomst op het dagverblijf valt meteen de geweldig grote tuin op en de groenrijke omgeving waar het kinderdagverblijf zich bevindt. Onze eigen grote buitenruimte is zeer geschikt om kinderen optimaal van het buitengevoel te laten genieten. Gezelligheid en saamhorigheid zijn speerpunten op Nieuwendam en dat brengen we over op kinderen én ouders. Zo starten wij ’s ochtends samen de dag en ’s middags sluiten wij samen af, organiseren wij gezamenlijke activiteiten en spelen de kinderen samen buiten. 

Wij werken op kinderdagverblijf Nieuwendam met het VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) programma Kaleidoscoop. Dit programma richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen. Er is veel aandacht voor taalontwikkeling, motoriek, maar ook voor sociale relaties en creativiteit. Het belangrijkste kenmerk van Kaleidoscoop is dat de kinderen leren doordat ze zelf actief betrokken zijn bij hun omgeving. Dit komt tot uiting in de inrichting van de ruimte, het dagschema, het activiteitenaanbod en de gehele werkwijze. Pedagogisch medewerkers en leidinggevende krijgen hiervoor speciale ondersteuning en training. Kinderopvang Nieuwendam is hierdoor een kinderdagverblijf met een extra aanbod vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). 

Kinderdagverblijf Nieuwendam heeft vier groepen:
- Babygroep Uil, maximaal 9 kinderen
- Babygroep Vlinder, maximaal 9 kinderen
- Peutergroep Hert, maximaal 14 kinderen
- Verticale groep Olifant, maximaal 12 kinderen