Kinderopvang en het Coronavirus (COVID-19)

Als onderdeel van de maatregelen ter voorkoming van nog meer corona besmettingen is er gedurende de periode 16 maart 2020 tot 19 april 2021 geregeld sprake geweest van sluiting van de kinderopvang. De kinderopvang was dan alleen open  voor kinderen van ouders in cruciale beroepen   en voor kwetsbare kinderen.  Uitgangspunt tijdens de laatste periode van de noodopvang, eindigend op 19 april, was dat de noodopvang voor kinderen is die al gebruik maken van de kinderopvang, op de eigen contractdagen, gedurende de reguliere tijden. Kinderen die nog geen gebruik maken van onze kinderopvang, kunnen zich aanmelden via deze link. 
De berichtgeving omtrent het Corona virus ontwikkelt zich voortdurend.  Wij houden de  situatie landelijk, en op onze locaties nauwlettend in de gaten en passen ons en de 'veelgestelde vragen' daarop aan.

Voor veelgestelde vragen over de opvang van TintelTuin: klik hier
Voor (pedagogische) thuis-tips en Peuteractiviteiten: klik hier
Protocol voor inzicht in de gezondheids-, (emotionele) veiligheids- en hygienemaatregelen en de pedagogische uitwerking hiervan bij TintelTuin: klik hier. 

Voor meer info over de financiele compensatie door de overheid (SVB) klik hier. 
Voor meer info vanuit de Rijksoverheid: klik hier .    
Voor meer info vanuit Boink (Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang: klik hier.
Voor meer info over de opvang van TintelTuin: klik hier

Testen op het coronavirus bij kinderen.

Wij begrijpen maar al te goed dat je als ouder je afvraagt hoe het testen op het coronavirus bij kinderen werkt. De branchevereniging Kinderopvang heeft daarom een filmpje gemaakt hoe dit precies in zijn werking gaat. Benieuwd naar het filmpje? Bekijk hem hieronder:

 

Kinderen met symptomen van het Corona virus

Heeft een van je kinderen de hier genoemde symptomen houd hem of haar dan thuis. De meest voorkomende symptomen van het corona-virus zijn: hoesten, loopneuzen, keelpijn, koorts en kortademigheid. Zodra de klachten verergeren neem dan direct contact op met je huisarts.

Wat kun jezelf doen om verspreiding te beperken?

  • Was regelmatig je handen
  • Vermijd sociale contacten
  • Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik zoveel mogelijk zakdoekjes
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten


Handen wassen corona

Cruciale beroepen

De kinderopvang blijft open voor ouders die in de cruciale beroepsgroepen werken. Bekijk hier het overzicht van de beroepen die hieronder vallen. Als u beide werkende ouders bent maar 1 van u is werkzaam in een van de beroepen, heeft u al recht op kinderopvang. Wij willen u wel vragen  naar andere mogelijkheden te kijken, maar als deze er niet zijn is dit geen probleem. Neem dan contact met ons op!

De meest gestelde vragen over de maatregelen van de kinderopvang:  

Wanneer mag ik mijn kind naar de nood(kinder)opvang brengen?

Opvang die geboden wordt op scholen en de kinderopvang zijn zonder extra kosten voor de ouders en noemen wij noodopvang. Deze opvang is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen die in de cruciale beroepsgroepen werken, hun werk in de samenleving kunnen blijven doen. Mensen in deze beroepsgroepen proberen in eerste instantie zelf voor opvang te zorgen, zodat de kinderen niet naar een opvang of een school hoeven te gaan.

Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen niet naar de noodkinderopvang. Zij moeten thuis blijven. Lukt het niet om opvang te regelen, en werkt u niet in een cruciaal beroep of in de vitale infrastructuur? Ga dan met de werkgever in gesprek over een oplossing.

Mag mijn kind naar de kinderopvang?

Werkt u in een van de cruciale beroepsgroepen? Dan is dit een uitzondering. Bekijk hier een overzicht van alle cruciale beroepsgroepen.  De noodopvang blijft ook open voor kwetsbare kinderen.

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen indien dit mogelijk is. Als dat niet lukt, kun je eventueel je kind naar school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang) brengen. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken.      

Mijn kind is verkouden, mag het dan alsnog naar de opvang?

Kinderen t/m 12 jaar mogen naar de kinderopvang of andere vormen van kinderopvang én naar de basisschool als zij alleen verkoudheidsklachten hebben zonder koorts. Dit geldt niet als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde corona infectie of als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid.

De overheid informeert ons zeer regelmatig met aanscherpingen in dit beleid. Op de locatie is steeds de meest recente beslisboom beschikbaar. Informeert u hiernaar bij de groepsleiding of de locatiemanager. 

Mijn kind blijft thuis, moet ik de kinderopvang wel betalen?

Ja de kosten blijven doorlopen, zo ook de toeslagen. Er verandert niets bij de belastingdienst en u ontvangt nog steeds kinderopvangtoeslag.

Lees meer informatie over het Corona virus op de website van het RIVM.

Heeft u nog vragen? Bekijk ons FAQ over de Kinderopvang of neem dan contact met ons op.