Kinderopvang en het Coronavirus (COVID-19)

De maatregelen van het RIVM zijn aangescherpt en daardoor zullen ook onze kinderdagverblijven, BSO’s en peuterspeelzalen vanaf 16 maart gesloten zijn. Dit geldt niet voor ouders die in de vitale beroepen werken, zoals in de zorg, bij de politie of brandweer. Bekijk hier een overzicht van alle vitale beroepen.

Bericht over de kinderopvang i.v.m. Corona

Het kabinet heeft besloten dat de kinderopvang  per 8 juni weer open mag voor alle kinderen.  Uiteraard mits ze geen van de door de RIVM genoemde klachten vertonen. 
De berichtgeving omtrent het Corona virus ontwikkelde zich voortdurend.  Net als de berichtgeving van overheid en gemeenten over de financiele compensatie. Wij houden de situatie landelijk, en op onze locaties nauwlettend in de gaten en passen ons daarop aan.

Voor veelgestelde vragen over de opvang van TintelTuin: klik hier
Voor (pedagogische) thuis-tips en Peuteractiviteiten: klik hier
Protocol voor inzicht in de gezondheids-, (emotionele) veiligheids- en hygienemaatregelen en de pedagogische uitwerking hiervan bij TintelTuin: klik hier. 

Voor meer info over de financiele compensatie door de overheid (SVB) klik hier. 
Voor meer info vanuit de Rijksoverheid: klik hier .    
Voor meer info vanuit Boink (Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang: klik hier.
Voor meer info over de opvang van TintelTuin: klik hier

Kinderen met symptomen van het Corona virus

Heeft een van je kinderen de hier genoemde symptomen houd hem of haar dan thuis. De meest voorkomende symptomen van het corona-virus zijn: hoesten, loopneuzen, keelpijn, koorts en kortademigheid. Zodra de klachten verergeren neem dan direct contact op met je huisarts.

Wat kun jezelf doen om verspreiding te beperken?

  • Was regelmatig je handen
  • Vermijd sociale contacten
  • Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik zoveel mogelijk zakdoekjes
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten


Handen wassen corona

Cruciale beroepen

De kinderopvang blijft open voor ouders die in de cruciale beroepsgroepen werken. Bekijk hier het overzicht van de beroepen die hieronder vallen. Als u beide werkende ouders bent maar 1 van u is werkzaam in een van de beroepen, heeft u al recht op kinderopvang. Wij willen u wel vragen  naar andere mogelijkheden te kijken, maar als deze er niet zijn is dit geen probleem. Neem dan contact met ons op!

De meest gestelde vragen over de maatregelen van de kinderopvang:  

Wanneer mag ik mijn kind naar de nood(kinder)opvang brengen?

Opvang die geboden wordt op scholen en de kinderopvang zijn zonder extra kosten voor de ouders en noemen wij noodopvang. Deze opvang is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen die in de cruciale beroepsgroepen werken, hun werk in de samenleving kunnen blijven doen. Mensen in deze beroepsgroepen proberen in eerste instantie zelf voor opvang te zorgen, zodat de kinderen niet naar een opvang of een school hoeven te gaan.

Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen niet naar de noodkinderopvang. Zij moeten thuis blijven. Lukt het niet om opvang te regelen, en werkt u niet in een cruciaal beroep of in de vitale infrastructuur? Ga dan met de werkgever in gesprek over een oplossing.

Mag mijn kind naar de kinderopvang?

Onze locaties zullen tot en met 6 april dicht zijn. Werkt u in een van de cruciale beroepsgroepen? Dan is dit een uitzondering. Bekijk hier een overzicht van alle cruciale beroepsgroepen.

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen indien dit mogelijk is. Als dat niet lukt, kun je eventueel je kind naar school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang) brengen. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken.      

Mijn kind is verkouden, mag het dan alsnog naar de opvang?

Nee, zodra een kind verkouden is, is het advies om het kind thuis te houden. Nadat de klachten 24-uur weg zijn mogen kinderen weer naar de opvang.

Mijn kind blijft vanaf 16 maart thuis, moet ik de kinderopvang wel betalen?

Ja de kosten blijven doorlopen, zo ook de toeslagen. Er verandert niets bij de belastingdienst en u ontvangt nog steeds kinderopvangtoeslag.

Lees meer informatie over het Corona virus op de website van het RIVM.

Heeft u nog vragen? Bekijk ons FAQ over de Kinderopvang of neem dan contact met ons op.