Starten bij de kinderopvang

Het is bijna zover! Je kind gaat starten bij de kinderopvang.  Je kunt nu al gebruik maken van het ouderportaal en de bijbehorende Ouder App, waarin je foto’s kunt bekijken die op de groep van je kind gemaakt worden, het dagboekje lezen, berichten van medewerkers of de locatiemanager lezen en zelf ook berichten sturen en stukjes in het dagboekje schrijven. Op het moment dat het jóu het beste uitkomt kun je lezen hoe je kind het bij ons heeft gehad.  Dit ouderportaal en app stellen ons in staat om te laten zien wat je kind beleeft gedurende de dag. Naast bovengenoemde functies kun je via de app ook de afwezigheid melden, extra dag(en) voor je kind aanvragen etc.  

Inloggen  

Inloggen op het Ouderportaal en in de app is heel eenvoudig. Je ontvangt 6 weken voor de start van ons een e-mail met daarin je gebruikersnaam (mailadres) en een activatielink voor het instellen van je wachtwoord. Nadat je een wachtwoord ingesteld hebt, kun je inloggen op het Ouderportaal, te bereiken op https://:tinteltuin.ouderportaal.nl . In deze handleiding zijn alle functies uitgelegd. Beide ouders, verzorgers kunnen de app downloaden.  

OuderApp van Konnect 

Je kunt ook een speciale Ouderportaal app voor je mobiele telefoon downloaden. Deze is te vinden in de App Store van Apple en bij Google Play voor Android telefoons en tablets. Je kunt de app vinden door te zoeken op OuderApp van Konnect. Nadat je de app geïnstalleerd heeft moet je drie gegevens invoeren om via de app toegang te krijgen tot het Ouderportaal:  

  • De URL van het Ouderportaal: vul hier het volgende in: tinteltuin.ouderportaal.nl 
  • De loginnaam: dit is je e-mailadres 
  • Wachtwoord: Vul hier het wachtwoord in (of maak een nieuw wachtwoord via 'wachtwoord vergeten').

De app onthoudt de gebruikersnaam en wachtwoord, waardoor je altijd snel toegang hebt tot de laatste foto’s, berichten en stukjes in het dagboekje. Het is daarom mogelijk om als je kind meerdere opvanglocaties bezoekt, de informatie met dezelfde inloggegevens te raadplegen. Je  krijgt niet opnieuw inloggegevens als je kind een aanvullende of andere locatie bezoekt. Mocht je ook klant zijn bij een andere opvangorganisatie die ook met het Ouderportaal van Konnect werkt, dan is het ook mogelijk om meerdere accounts in de app te activeren. Hiermee kun je binnen één app eenvoudig switchen tussen de verschillende opvangorganisaties. In deze handleiding zijn alle functies uitgelegd. 

Bekijk de instructievideo van de app hieronder. 

Aandachtspunten bij het gebruik van de ouderapp

Werkwijze 'dag aanvragen':

Voor het aanvragen van een extra dag kies je voor Dag aanvragen. Via de kalender kan een gewenste datum opgegeven worden. Vervolgens zie je per kind de beschikbare tijden. Nadat je de gewenste opvangtijd hebt geselecteerd, kies je de betaalwijze (in rekening brengen of vanuit een beschikbaar tegoed) en voeg je de aanvraag toe. In het volgende scherm kun je ervoor kiezen om nog een dag toe te voegen of om de aanvraag in te dienen. Je kunt eventueel een vervalmoment selecteren en een opmerking voor de organisatie invullen. Met een vervalmoment geef je aan wanneer de aanvraag vervalt als de organisatie de aanvraag nog niet beoordeeld heeft.

Werkwijze ‘ruildag aanvragen': 

Voor het aanvragen van een ruildag kies je voor Ruildag aanvragen. Via de kalender kan een gewenste datum opgegeven worden. Vervolgens geef je de datum van de afwezige dag en de gewenste aanwezige dag aan. Je kunt eventueel een vervalmoment selecteren en een opmerking voor de organisatie invullen. Met een vervalmoment geef je aan wanneer de aanvraag vervalt als de organisatie de aanvraag nog niet beoordeeld heeft. De exacte spelregels die worden gehanteerd zijn terug te lezen in deze handleiding van Konnect. 

Zorg voor kind(eren) heeft altijd prioriteit boven het lezen en beantwoorden van berichten. 

Je bent zelf vanaf de start in de gelegenheid om de groep berichten te sturen. De groep kan jou ook berichten sturen.  

Voorbeeld 1: Je  stuurt de groep een bericht dat je kind vandaag wordt opgehaald door iemand anders dan jezelf.  

Voorbeeld 2: De groep stuurt de ouder een bericht met de vraag om de reservekleding aan te vullen. 

 Voor jou is het belangrijk om te weten dat de zorg voor de kinderen altijd prioriteit heeft boven het beantwoorden van berichten. Het zal nooit ons voornaamste doel zijn om je bericht zo snel mogelijk te beantwoorden. Wel doen we ons best je tijdig te antwoorden wanneer de situatie hierom vraagt. 
Je berichten komen binnen op de groep en wanneer de medewerker even de tijd heeft, zal hij/zij de berichten lezen en eventueel, wanneer het kan, beantwoorden. Het voordeel van het werken met Konnect voor de medewerkers is dat zij kijken naar de berichten wanneer het uitkomt. Ze bepalen zelf wanneer er even tijd is.  

De Konnect app is niet bedoeld voor een chat over koetjes en kalfjes of om een gezamenlijke discussie te voeren; maar ook niet voor urgente zaken: wij vragen je om deze mondeling tijdens de overdracht of telefonisch door te geven. Persoonlijk contact met jou als ouder staat voorop en persoonlijke zaken bespreken we dan ook graag face tot face.  

Integer omgaan met foto’s: deel géén foto’s van andere kinderen 

Foto’s zijn alleen toegankelijk voor ouders van de groep. Ouders van andere groepen zien de foto’s niet en aangezien we een afgesloten omgeving hebben, worden de foto’s niet openbaar zichtbaar.  
Je hebt als ouder wel de mogelijkheid om een foto te downloaden. Wij vragen je daarom met klem om integer om te gaan met foto’s waarop ook kinderen van andere ouders zichtbaar zijn. Bedenk dat de andere ouder er bezwaar tegen kan hebben dat je foto’s van zijn of haar kind openbaar maakt en doe dit dan ook alstublieft niet ongevraagd. 
De bouwers van de app/het portaal hebben er bewust voor gekozen om geen koppelingen naar social media te maken. Je kunt dus niet rechtstreeks vanuit de app foto’s op bijvoorbeeld je Facebookpagina plaatsen.   

Toestemmingen en verklaringen 

Wanneer je de app voor het eerst opstart, kom je in een scherm waarin wij de procedure van toestemming geven voor belangrijke onderwerpen hebben gedigitaliseerd.  Wij vragen je om deze toestemmingen in de app aan te vinken, zodat ze steeds beschikbaar zijn voor de medewerkers op de groep. Toestemmingen en verklaringen kun je zelf wijzigen.   
Onderwerpen waarvoor je toestemming wordt gevraagd zijn o.a.: het omgaan met foto’s van je kind, het maken van uitstapjes, overdracht naar de basisschool, zelfstandigheid (BSO).  

Onderwerpen waarover we een verklaring van je vragen zijn o.a.: deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma, aansprakelijkheid bij schade, toegang tot informatie van TintelTuin en bijdragen aan het uitwisselen van informatie over je kind.  

 Bekijk het onderstaande YouTube filmpje van de Konnect Ouderapp.