Aanmelden via de ouderportal

Je kunt in het aanmeldingsformulier een keuze maken tussen twee opties:

  • Dagopvang: voor kinderdagverblijven of peuterspelen of voorscholen
  • Buitenschoolse opvang: voor BSO

Vervolgens kies je een gemeente en daarna de gewenste locatie.  Wil je , indien je eventueel voorkeur hebt voor meerdere locaties, dit in het opmerkingenveld noteren?
Als je werkt, studeert of wordt toegeleid naar werk, heb je recht op kinderopvangtoeslag. Wacht niet te lang met aanvragen, je kunt dan geld mislopen. Je zit goed als je de toeslag aanvraagt binnen 3 maanden nadat de opvang is gestart. 

Voor aanmelden voor hele dagopvang, peuteropvang/peuterspelen, buitenschoolse opvang (voor- en naschoolse opvang) of tussenschoolse opvang. 

  Klik hier om je aan te melden 


Opzeggen voor KDV/Peuterspelen

De opvang bij een kinderdagverblijf of peuterspelen loopt automatisch tot de vierde verjaardag. In dit geval hoef je niet op te zeggen. Wordt je kind in een schoolvakantie vier jaar? Dan kun je een verzoek indienen om zijn of haar plekje te verlengen tot aan het einde van de vakantie (alleen voor KDV). Uiteraard is dit alleen mogelijk als er plek is, omdat over het algemeen het vrijkomende plekje direct wordt ingepland voor een ander kind. Hoe eerder je aangeeft dat je graag wilt verlengen, des te groter de kans dat dit ook lukt. Een garantie kan echter nooit worden gegeven. De aanvraag tot verlenging kan per e-mail of telefonisch. Je contactpersoon bij de afdeling relatiebeheer en de locatiemanager stemmen je verzoek met elkaar af.

Wanneer je kind het kinderdagverblijf vóór het vierde jaar verlaat, dan is de opzegtermijn een maand. De opzegging dient schriftelijk (brief/ mail) te gebeuren bij je contactpersoon van de afdeling relatiebeheer.

Opzeggen voor BSO

De plaats van je kind bij de BSO loopt tot de zomervakantie van groep 8 van de basisschool, indien je een overeenkomst zonder schoolvakanties hebt en tot en met de laatste dag van de zomervakantie van groep 8 van de basisschool, wanneer je een overeenkomst inclusief schoolvakanties heeft.  Je hoeft deze overeenkomst niet op te zeggen, het loopt automatisch af.

Wanneer je kind de BSO eerder gaat verlaten, dan is de opzegtermijn een maand. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij de afdeling relatiebeheer.

Heb je hierover vragen? Bel of mail de afdeling relatiebeheer van TintelTuin: 088 - 0780780 / relatiebeheer@tinteltuin.nl

Recht op kinderopvangtoeslag bij opzegging i.v.m. werkeloosheid

Als je werkeloos wordt, is het niet nodig om direct de kinderopvang op te zeggen. Je hebt nog minimaal 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag en een verlenging hierop als je nog niet de uren hebt opgebruikt waar je recht op hebt. Klik hier voor meer informatie van de Belastindiengst/Toeslagen.  Je kunt hierin gebruik maken van een rekentool om  het aantal uren te berekenen.