Prijzen/ Algemene voorwaarden

Bruto- en nettobedragen 2017
De onderstaande uurprijzen zijn brutobedragen. Wilt u weten wat de netto kosten zijn voor de kinderopvang van uw kind(eren)? Gebruikt u dan onze calculator.
Het verschil tussen het bruto en netto bedrag wordt bepaald door de kinderopvangtoeslag die u ontvangt voor de opvang van uw kind. De afdeling relatiebeheer kan u ondersteunen in het aanvragen van deze toeslag, belt u hiervoor: 0800 - 44 22 345.

Kinderdagopvang (KDV)
- Hele, halve en incidentele dagopvang: € 7,36
- Flexibele opvang: € 8,10
(standaard mogelijk in Zaanstad bij KDV Albatros, De Koppoter, De Paradijsvogel in Zaandam en KDV De Torenmolen en Op de Step in Purmerend)

Voorschool in het kinderdagverblijf, 3 uur per dag (in Amsterdam-Noord).
Peuters in Amsterdam  hebben per 1 juli 2016 recht op 6 uur (zonder VVE-indicatie) en 12 uur (met VVE-indicatie) gratis opvang; voor meer info: klik hier. 

Buitenschoolse opvang (BSO)
- Combinatietarief: € 7,20
((voorschoolse) + naschoolse + vakantieopvang 11 weken)
- Voorschoolse en naschoolse opvang: € 7,33
- Incidentele opvang: € 7,20 of € 7,33
(afhankelijk van het voor ouders geldende standaard tarief)
- Incidentele opvang voor kinderen die niet standaard de BSO bezoeken: € 8,12

Vakantieopvang
- Vakantieopvang 11 weken: € 7,20
- Flexibele vakantieopvang: € 7,48,
Kijkt u hier voor de voordelen van de verschillende vormen van vakantieopvang.

Een aantal locaties van TintelTuin heeft andere uurprijzen dan de standaard uurprijzen.
- Locaties in Purmerend

Prijslijst 2017  kinderdagopvang
overzicht schoolvrije dagen voor de buitenschoolse opvang : in de overeenkomst voor buitenschoolse opvang, zijn standaard de uren van de schoolvrije dagen opgenomen, voor zover bekend bij TintelTuin. Dit omdat de buitenschoolse opvang van TintelTuin altijd open is, als de school gepland gesloten is.   

*Kijkt u hier voor de extra servicemogelijkheden van TintelTuin*

Over de tarieven:
- Onze prijzen zijn inclusief luiers, (standaard)babyvoeding en andere gebruikelijke voedingsmiddelen, zoals broodmaaltijden, vers fruit, zuivel, gezonde tussendoortjes die kinderen nodig hebben tijdens een (mid)dag op het kinderdagverblijf/ de buitenschoolse opvang. En ook inclusief de activiteiten die georganiseerd worden op het kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang en uitjes tijdens vakanties.
- Ouders kunnen de Belastingdienst machtigen om de kinderopvangtoeslag direct over te maken naar TintelTuin. Dit heeft als voordeel dat ouders dit bedrag niet zelf hoeven voor te schieten. TintelTuin brengt vervolgens dit bedrag op de factuur in mindering. TintelTuin heeft hiervoor een convenant met de Belastingdienst afgesloten.
- Ouders kunnen een factuur van TintelTuin ontvangen, waarna zij het gehele opvang bedrag aan TintelTuin betalen. Zij ontvangen de kinderopvangtoeslag dan direct van de Belastingdienst.
- De kinderopvang kan worden betaald via Ideal, overmaking of automatische incasso.
- Voor incidentele opvang die extra wordt afgenomen, ontvangen ouders een factuur.

Klik hier voor de Algemene voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang / General Terms and Conditions for Childcare, Day Nursery and Out-of-School Care 2016
Klik hier voor het Convenant kwaliteit kinderopvang.

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de afdeling relatiebeheer: telefoon 0800 - 44 22 345.    

Prijzen/ Algemene voorwaarden 2017