Vakantieopvang

TintelTuin biedt verschillende vormen van vakantieopvang aan. De kinderen kunnen dan heerlijk spelen en zich ontspannen. Ook tijdens de vakanties zorgen wij voor een leuk en uitdagend activiteitenprogramma. Er worden activiteiten georganiseerd rond de locatie van de buitenschoolse opvang of er worden uitstapjes gemaakt.
Niet alle locaties zijn tijdens de schoolvakanties geopend. U kunt voor uw kind echter wel altijd een overeenkomst voor  vakantieopvang afsluiten. Uw kind bezoekt tijdens de vakanties dan een locatie waar kinderen uit de omliggende locaties samen worden opgevangen. Dit zijn over het algemeen grotere locaties waar veel mogelijkheden zijn voor een uitgebreid activiteitenaanbod aan kinderen van verschillende leeftijden. Kijkt u hier voor een overzicht van de schoolvakantie-locaties! 

Bij vakantieopvang zorgen ouders zelf voor het vervoer van het kind van en naar de locatie. Voor een vakantiedag en/of schoolvrije dag, rekenen wij altijd 10 uur (8.30 tot 18.30 uur).

De schoolvakanties die TintelTuin hanteert, zijn de data die het Ministerie van OCW aanwijst (zomervakantie) en adviseert (overige vakanties) voor de regio Noord. Zie hiervoor de openings- en sluitingsdagen.

*Vakantieopvang 11 weken
Vakantieopvang tijdens alle vakanties van school. Ouders krijgen hiervoor een overeenkomst en hoeven verder niets te regelen. Op de locatie wordt wel gevraagd of het kind tijdens de vakantie komt, zodat zij de activiteiten op het aantal kinderen kunnen afstemmen en voldoende personeel kunnen regelen.

*Flexibele vakantieopvang
Ouders bepalen zelf het aantal dagen vakantieopvang, dat afgenomen wordt. Ouders ontvangen een overeenkomst met vermelding van het aantal van te voren opgegeven dagen. Uiterlijk 1 maand voordat een vakantie begint, geeft de ouder door op welke data hij vakantieopvang wenst door een e-mail te sturen naar: vakantieopvang@tinteltuin.nl.

\Wij adviseren ouders om altijd na te gaan of de door u gekozen vakantieopvang vorm voordeliger is. U kunt een proefberekening maken op www.toeslagen.nl.

Het verschil tussen opvang tijdens schoolvakanties en opvang tijdens schoolvrije dagen.
TintelTuin is altijd open als de school gepland gesloten is. Door verschillende vakantieperioden van verschillende scholen kan er verwarring optreden over wat nu een vakantiedag is en wat een schoolvrije dag is. Er is verschil tussen!

Op data die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aangemerkt als (advies)vakantie voor de regio Noord Nederland, betreft het voor TintelTuin schoolvakantie. Alleen ouders met een overeenkomst waarin vakantieopvang is opgenomen, kunnen hun kinderen dan naar de BSO brengen.
 
De overige dagen/weken dat een school gesloten is, zijn schoolvrije dagen. Dat betekent dat alle ouders met een BSO overeenkomst hun kinderen naar de BSO kunnen brengen, maar alléén op de dagen dat ze een overeenkomst  hebben. Deze dagen zijn, voor zover ze tevoren bekend zijn opgenomen in de overeenkomst. Als een schoolvrije dag valt op een dag dat het kind gewoonlijk niet naar de BSO gaat, dan kan het kind alleen komen op basis van een extra incidentele opvangdag, als er plaats beschikbaar is.   

Gevolg
Dit heeft tot gevolg dat als scholen dagen vastplakken aan de schoolvakanties buiten de vastgestelde vakantieperioden, dat dat  dan geen vakantieopvang is. TintelTuin noemt deze dagen schoolvrije dagen.