bijlage bij het pedagogisch beleid: 4 ogen principe 0-4 jaar

In 2010 is bij een kinderdagverblijf in Amsterdam een zedendelict gepleegd. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Commissie Gunning de opdracht gegeven onderzoek te doen en te komen met aanbevelingen. Een groot deel van deze aanbevelingen is overgenomen en verwerkt in wetgeving. Het onderdeel 'vier ogen principe' trad in werking per 1 juli 2013 voor kinderdagverblijven en per 1 juli 2015 voor voorscholen en peuterspeelzalen. Met het 4 ogen principe wordt bedoeld, dat de beroepskrachten op de locaties hun werkzaamheden uitsluitend kunnen verrichten, terwijl zij kunnen worden gezien of gehoord door een andere volwassene.

Als uitwerking van het pedagogisch beleid, is in een bijlage het vier ogen beleid uitgewerkt.