Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

TintelTuin biedt op verschillende kinderdagverblijven, voorscholen en peuterspeelzalen Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) volgens de programma's Kaleidoscoop, Piramide of Puk en Ko. Een VVE programma is er op gericht om onderwijsachterstanden bij jonge kinderen (vanaf circa 2,5 jaar) te voorkomen en waar nodig te bestrijden, door kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool. Er is veel aandacht voor taalontwikkeling, motoriek, maar ook voor sociale relaties en creativiteit.

Een belangrijk onderdeel van het werken met een VVE programma is het volgen van de ontwikkeling van de kinderen en het betrekken van de ouders daar bij, zodat zij ook thuis de ontwikkeling van hun kinderen kunnen stimuleren. Ook de samenwerking met scholen en samenwerkingspartners die zich bezighouden met de zorg om het jonge kind is van groot belang (op onze VVE locaties is het VVE programma toegankelijk voor alle kinderen).

TintelTuin heeft de volgende VVE locaties in Amsterdam-Noord:
- KDV De Banne
- KDV met voorschool NoordRijk
-
KDV Johanna Margaretha
KDV De Vijf Sterren
Voorschool De Vijf Sterren
- KDV De Nachtegaal
- KDV De Draaimolen
- KDV met voorschool Nieuwendam
- Voorschool Buikslotermeer


In Zwanenburg:
De Hoek (peuterspeelzaal)