Pedagogisch beleid en bijlagen

Veiligheid+Uitdaging=Groei
Ons pedagogisch beleid gaat uit van de kinderen. Wij gaan in de eerste plaats uit van hun behoefte aan veiligheid en uitdaging, geborgenheid en ruimte, waardoor ze kunnen groeien. Jongere kinderen worden zo voorbereid op een soepele overgang naar het basisonderwijs. Bij de oudere kinderen spelen de behoefte aan nieuwe ervaringen en aan steeds zelfstandiger worden ook een belangrijke rol.

Pedagogische visie
In het pedagogisch beleidsplan (0-4 jaar en 4-12 jaar) beschrijft TintelTuin haar visie op het werken met kinderen, ouders en samenwerkingspartners aan de hand van onderstaande 9 punten. Deze visie staat centraal en geeft richting aan het pedagogisch handelen in de praktijk:
1. Ieder kind is uniek
2. Veiligheid + uitdaging is groei
3. Spelen, ontwikkelen en leren
4. De groep
5. Elk kind is welkom
6. Gelijke kansen
7. Doorgaande lijn
8. Opvoeden doe je samen met ouders
9. TintelTuin werkt samen 

Meer informatie over het pedagogisch beleid van TintelTuin:
Pedagogisch beleid 0 tot 4 jaar
Pedagogisch beleid 4 tot 13 jaar 

Voorbereiding op de basisschool: spelen, ontwikkelen en leren.
TintelTuin rust kinderen, ook tijdens de hele dagopvang in het kinderdagverblijf,  zo goed mogelijk toe voor hun start op de basisschool. Als kinderen doorstromen naar de basisschool, wordt er niet alleen een beroep gedaan op hun denkvermogen, maar ook op hun veerkracht, zelfvertrouwen, concentratie, taakgerichtheid en zelfstandigheid. Daarom leren we deze vaardigheden door het aanbieden van activiteiten, spelenderwijs aan. 
TintelTuin sluit aan bij de actieve manier waarop kinderen leren en biedt hen een uitdagende omgeving. Kinderen krijgen de gelegenheid om op ontdekking uit te gaan en nieuwe ervaringen op te doen. Naast het vrij spel van kinderen, worden vanuit het activiteitenbeleid elke dag georganiseerde activiteiten aangeboden, waarbij alle competenties van kinderen worden gestimuleerd. Deze activiteiten inspireren de medewerkers om de kinderen uit te dagen waardoor ze niet alleen heel goed worden opgevangen, maar ook nog spelenderwijs veel leren. 
TintelTuin vindt het belangrijk om met de samenwerkende scholen af te stemmen over een doorgaande ontwikkelingslijn, zodat kinderen soepel door kunnen stromen naar het basisonderwijs.

Methode Pedagogisch Actief 
Onze methode 'Pedagogisch Actief' beschrijft concreet de pedagogische acties van onze medewerkers op de belangrijke momenten tijdens een dag op het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang: wat doe je, en hoe doe je het? Met de beschrijving van deze pedagogische acties hebben onze medewerkers een duidelijk beeld van hoe er gewerkt moet worden en waarom. Ook het activiteitenbeleid is onderdeel van 'Pedagogisch Actief'. 

TintelTuin heeft voor de ontwikkeling van de methode 'Pedagogisch Actief' een landelijke subsidie van het Bureau Kwaliteit Kinderopvang ontvangen. De methode is voor alle kinderopvangorganisaties beschikbaar in boekvorm en te bestellen bij Uitgeverij SWP:
Pedagogisch actief! KDV
Pedagogische actief! BSO