Mediabeleid

Het uitgangspunt van ons mediabeleid is dat mediagebruik niet meer weg te denken is in onze huidige maatschappij en dat het gebruik van media prima past binnen de uitgangspunten van ons pedagogisch beleid, mits er goede afspraken over gemaakt worden.

Kinderdagverblijf
Kinderen tot vier jaar kunnen zich op de kinderdagverblijven van TintelTuin op allerlei manieren ontwikkelen met behulp van de andere kinderen en het aanwezige spelmateriaal. De rol van media is hier nog klein. Op onze kinderdagverblijven wordt gebruik gemaakt van films (dvd’s en opgenomen tv-programma’s) en muziek (cd’s). Er bestaan speciaal op peuters gerichte educatieve films en programma’s die leuk zijn om met de kinderen te bekijken. Ook opnames van de eigen groep zijn voor kinderen interessant.

Buitenschoolse opvang
Op onze buitenschoolse opvang kunnen een of meer van de volgende media beschikbaar zijn: computer,  WII, Nintendo DS, draagbare CD-speler met koptelefoon, TV toestel en DVD speler. Afhankelijk van het aantal kinderen op de locatie zijn er meerdere apparaten beschikbaar. Het kan zijn dat nog niet op alle locaties het hele pakket wordt aangeboden, dit wordt wel nagestreefd.

TintelTuin hanteert de volgende afspraken:
– Kinderen zitten niet langer dan een uur achter de computer/ doen computerspelletjes (op sommige dagen kan dit korter zijn i.v.m. het aantal kinderen).
– De afspraken over het gebruik van computers worden met de kinderen besproken en genoteerd op een afsprakenformulier. Dit formulier hangt op een zichtbare plaats op de BSO zodat ouders hier ook zicht op hebben.
– Computerspelen moeten voldoen aan het PEGI keurmerk.
– Kinderen moeten minimaal een halve meter van het beeldscherm afzitten en de pedagogisch medewerker moet goed op de zithouding van de kinderen letten.
– Bij gebruik van internet op de BSO is er een filter geïnstalleerd.
– Kinderen onder de 8 jaar mogen, in principe, niet op internet.
– Kinderen boven de 8 jaar mogen wel op Hyves en MSN maar niet op You Tube.
– De ouders zijn goed geïnformeerd.
– Er is geen TV- of radio aansluiting op de BSO.
– Bij het kijken van films (DVD) houden we ons aan de Kijkwijzer, die bepaalt voor welke leeftijdsgroep een film geschikt is. De pedagogisch medewerkers kijken mee met een film en kunnen beslissen dat een film toch niet geschikt is voor de leeftijdsgroep.
– Het is niet de bedoeling dat kinderen eigen media-apparatuur en/of computerspelletjes en/of mobiele telefoons meenemen. Gebeurt dit wel dan worden ze in het mandje gelegd.

Voor vragen over het mediabeleid, of als u de volledig versie wilt inzien, kunt u contact opnemen met de locatiemanager.