Ziektebeleid

Alhoewel TintelTuin in principe opvang biedt aan gezonde kinderen, kan de situatie zich voordoen dat uw kind niet echt fit is, maar ook niet echt ziek, of uw kind kan in de loop van de dag ziek(er) worden. Niet ieder kind is meteen bij 38˚C hevig ziek en hangerig. In het algemeen kunnen kinderen op het KDV blijven zolang zij in de groep mee kunnen doen. Wij volgen hierin het beleid en de richtlijnen van de GGD en de RIVM.

Bij ziekte wordt u altijd door de pedagogisch medewerkers op de hoogte gesteld en vindt er overleg plaats. Samen met u bespreken we hoe we uw kind het beste op kunnen vangen en wij maken dan een duidelijke afspraak wanneer het volgende contact is en wie hiertoe het initiatief neemt.

Wanneer wij uw kind niet meer de tijd en aandacht kunnen geven die het op dat moment nodig heeft, kan de pedagogisch medewerker u vragen uw kind (eerder) op te halen. In het contract met TintelTuin is opgenomen dat in die gevallen, waarin de locatiemanager het niet verantwoord vindt uw kind langer op te vangen, wij ervan uitgaan dat u direct actie onderneemt en uw kind komt halen of laat ophalen. Ook wanneer een consult bij de huisarts gewenst is, wordt u verzocht uw kind hiervoor op te halen. Alleen indien u niet bereikt kan worden en bij vermoeden van ernstig ziek zijn zal de pedagogisch medewerker dit doen.

Infectieziekten en besmettelijke ziekten en vaccinaties
Wanneer uw kind een besmettelijke ziekte of een infectieziekte heeft, wordt u verzocht dit te melden op het KDV. TintelTuin volgt de richtlijnen ‘Gezondheidsrisico’s in het kindercentrum’ voor kinderen van 0-4 jaar. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LCI) en worden uitgegeven door het RIVM en de GGD. Dit kan betekenen dat uw kind tijdelijk niet op het KDV mag komen om verdere besmetting te voorkomen. Wanneer uw kind niet meedoet aan het vaccinatie programma, wijzen wij u erop dat het risico op besmetting groter is door de situatie die het verblijven op een KDV met zich meebrengt.

Hoofdluis
Wanneer er hoofdluis op de groep van uw kind wordt geconstateerd, informeren wij altijd de ouders, verzorgers van het betreffende kind. Deze worden gevraagd het kind zo snel mogelijk te behandelen. Dat kan op de volgende manieren:

1. De uitkambehandeling
Twee weken lang het haar dagelijks doorkammen met een fijntandige kam.

2. De uitkambehandeling in combinatie met antihoofdluismiddel
Als er een antihoofdluismiddel wordt gebruikt, is het belangrijk om ook dan het haar twee weken lang dagelijks te kammen met een fijntandige kam. Als er een antihoofdluismiddel met de stoffen malathion of permetrine wordt gebruikt, is het mogelijk dat de hoofdluis ongevoelig (resistent) is geworden. Behandel dan met een antihoofdluismiddel op basis van dimeticon, want daartegen is geen resistentie mogelijk. Kam het haar dagelijks nauwkeurig met een fijntandige kam. Dit is erg belangrijk voor het slagen van de behandeling.

3. Behandeling met de AirAllé. Dit speciale apparaat doodt de luizen en eitjes door ze uit te drogen. De AirAllé is ook geschikt voor haarsoorten die moeilijk te kammen zijn. Een behandeling met de AirAllé kan alleen door professionals worden gedaan bij kinderen ouder dan 4 jaar.

Overige maatregelen:
We vermelden met een bericht op het prikbord en/of via email of what's app dat er  op de locatie hoofdluis heerst. U kunt uw kind dan zelf nakijken. 
Luizen verspreiden zich door van het ene haar naar het andere haar te lopen. Een hoofdluis die niet meer op een hoofd zit, kan niet lang overleven. Er zijn daarom weinig aanwijzingen voor verspreiding via beddengoed of jassen. Het effect van maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels, jassen en het stofzuigen van de auto is dan ook onvoldoende bewezen. Ook het gebruik van een luizencape of luizenzak draagt niet bij aan het voorkomen van de verspreiding van hoofdluis.

Kun je met hoofdluis naar school, sportclub of kinderopvang?
Ja, er is geen reden om thuis te blijven nadat de persoon met hoofdluis behandeld is. Wel is het belangrijk om het te melden op school, sportclub of kinderopvangcentrum, zodat ouders de klas- of groepsgenoten ook kunnen controleren. Wanneer er veel kinderen met  hoofdluis op een groep zijn, vragen wij de GGD om advies.

Meer info over hoofdluis: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten