De Vreedzame Wijk

Kinderopvang van TintelTuin en De Vreedzame Wijk

In De Vreedzame Wijk gaat het om het realiseren van pedagogische samenhang in de wijk, door herkenbaarheid te creëren bij de kinderen. Door aan te sluiten bij de werkwijze van de 'Vreedzame School' wordt het voor de kinderen, ook in de kinderopvang duidelijk dat er overal dezelfde verwachtingen worden gehanteerd, en dezelfde regels en afspraken gelden.

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:
- op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
- op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
- constructief conflicten op te lossen
- verantwoordelijkheid te nemen voor de gemeenschap
- open te staan voor verschillen tussen mensen

De principes van De Vreedzame Wijk passen prima in het pedagogisch beleid van TintelTuin.
TintelTuin heeft voor de volgende locaties in Amsterdam Noord een intentieverklaring getekend om het principe van De Vreedzame Wijk in de kinderopvang toe te passen:
- KC De Draaimolen
- IKC NoordRijk
- IKC De Vijf Sterren
- BSO Het Twiske

 

De Vreedzame Wijk