Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag
Ouders die gebruik maken van kinderopvang, kunnen een aanvraag voor kinderopvangtoeslag indienen bij de Belastingdienst. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten die ouders maken voor de kinderopvang. De toeslag is geregeld in de Wet kinderopvang en is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de hoogte van het belastbaar inkomen, de gezinssamenstelling en of ouders werken, studeren of worden toegeleid naar werk.
Sinds 1 januari 2014 is het belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen. Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.
Kijk voor meer informatie en het aanvragen van kinderopvangtoeslag op www.toeslagen.nl 

Kinderopvangtoeslag wordt alleen uitgekeerd als de opvanglocatie geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Alle locaties van TintelTuin zijn hierin ingeschreven.
Kinderopvangtoeslag