Voorschool (Amsterdam-Noord)

Alle kinderen hebben baat bij een voorschools aanbod. Er zijn voorscholen die horen bij een peuterspeelzaal én voorscholen die horen bij een kinderdagverblijf. TintelTuin heeft voornamelijk kinderdagverblijven met voorschool.

De voorschool is een initiatief van de gemeente Amsterdam. Peuters van 2,5 tot 4 jaar kunnen hier samen spelend leren. De voorschool biedt een uitdagende leeromgeving in een veilig pedagogisch klimaat zodat kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool. Het kind staat centraal en de activiteiten sluiten aan bij wat elk kind kan en nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Er is extra aandacht voor taal, maar daarnaast is er ook veel tijd voor vrij spelen, tekenen, zingen, spelletjes doen, en bewegen.

Kinderen met een voorschoolindicatie (VVE-indicatie) hebben recht op een voorschoolaanbod verdeeld van 4 x 3 uur per week. Kinderen zonder VVE indicatie hebben recht op 2 x 3 uur per week

Kinderdagverblijf met voorschool (met VVE-indicatie)
Op het kinderdagverblijf mag uw kind met een VVE-indicatie kosteloos 12 uur deelnemen op de voorschool; het is in bepaalde gevallen mogelijk om meer dan 12 uur per week verdeeld over 4 dagdelen af te nemen. De gemeente betaalt 12 uur, de uren die u extra afneemt betaalt u zelf.

Kinderdagverblijf met voorschool (zonder VVE- indicatie)
Ook zonder VVE-indicatie mogen kinderen kosteloos naar het kinderdagverblijf met voorschool, voor 2 x 3 uur. 

Recht op kinderopvangtoeslag of niet?
Ouders die werken, studeren, een traject volgen om werk te vinden of verplicht een inburgeringscursus volgen hebben recht op kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang die wordt uitbetaald door de Belastingdienst/Toeslagen. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan betaalt u zelf voor de extra opvanguren het geldende uurtarief.

In dit schema vindt u voor de locaties in Amsterdam-Noord het complete aanbod.  
Klik hier voor de meest recente informatie van de gemeente Amsterdam.
 

Voorschool (Amsterdam-Noord)