- IKC (Integraal Kindcenrum voor opvang en onderwijs)

Wat is een IKC?
Het IKC is voor álle kinderen de plek om op te groeien: om te leren en te ontwikkelen. Er is hierin geen onderscheid tussen peuterspeelzaal en kinderdagverblijf opvang en ook het onderwijs en de buitenschoolse opvang liggen in elkaars verlengde. Spelenderwijs leren en lerenderwijs spelen. Kinderen ervaren eenzelfde pedagogisch klimaat gedurende de hele dag, krijgen begeleiding van één team, dat zowel de talenten, als de zorgen over de kinderen met elkaar deelt; onderwerpen die op school worden behandeld, worden uitgebouwd en versterkt in de buitenschoolse opvang en vice versa. Kinderen hebben het fijn en worden hierdoor actief uitgedaagd.

Ouders hebben dan te maken met 1 samenwerkend team van medewerkers en ontvangen informatie vanuit 1 loket. Zij zijn vanaf de inschrijving bij de zwangerschap tot aan de middelbare school verzekerd van een goed en afgestemd aanbod van opvang en onderwijs. Gedurende de hele dag, en ook tijdens de vakanties. Een IKC is altijd open.
 Het streven is dat een IKC 52 weken in het jaar, 5 dagen per week open is tussen  07.00 uur en 19.00 uur.

 Een IKC kan bestaan uit de samenwerking tussen:
 - Peuterspelen voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
 - Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
 - Basisonderwijs
 - Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar    

TintelTuin ontwikkelt met diverse schoolbesturen Integrale Kind Centra:

 - In Zaanstad:
 Agora – Stichting voor Primair Bijzonder Onderwijs in de Zaanstreek en kinderopvangorganisatie TintelTuin gaan ervoor zorgen, dat onderwijs en opvang naadloos op elkaar aansluiten. Zij gaan met elkaar op pad om binnen een aantal jaren elke school om te vormen tot Integraal Kind Centrum (IKC), waarin uiteindelijk het onderscheid tussen de school en de opvang zal zijn opgeheven. De locaties die zich geleidelijk ontwikkelen tot Integrale Kind Centra vindt u in deze tabel en op agora.nu/scholen. Wij nodigen u uit om bij de school en/of de opvang van uw keuze een afspraak te maken om kennis te maken en een inschrijfformulier aan te vragen. Direct inschrijven voor de opvang kan hier.

 - In Amsterdam Noord:
IKC NoordRijk in samenwerking met schoolbestuur SOON
IKC Buikslotermeer in samenwerking met schoolbestuur SOON
IKC De Vijf Sterren in samenwerking met schoolbestuur AMOS