Opvangvormen

Wat doen wij?
TintelTuin verzorgt kinderopvang op vele locaties in de regio's Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en directe omgeving. Er is bijna altijd opvang bij u in de buurt mogelijk. TintelTuin biedt verschillende soorten opvang: kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuteropvang in verschillende vormen (peuterspeelzalen, peuterspelen en voorscholen) en bijzondere vormen van opvang zoals opvang op de boerderij, flexibele opvang etc. Kinderen - van baby’s tot basisschoolkinderen - hebben bij TintelTuin een warme, huiselijke en gezellige opvang- en thuiskomplek. Bij TintelTuin is de voertaal Nederlands.

Uiteraard zijn er altijd leuke en spannende activiteiten en er is volop speelgoed aanwezig. Voor elke leeftijd wat wils. Uw kinderen kunnen bij TintelTuin rekenen op avontuur in een veilige omgeving. De betrokken pedagogisch medewerkers hebben altijd aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en oog voor de eigenschappen en behoeftes van elk individueel kind.

Groepssamenstelling en groepsgrootte
Bij het plaatsen van kinderen houden wij rekening met een evenwichtige samenstelling van de groep. De kinderen komen voor het merendeel op vaste dagen, net als de pedagogisch medewerkers. Op de kinderdagverblijven zijn de kinderen ingedeeld in horizontale groepen (babygroepen van maximaal 9 kinderen van 0 tot 2 jaar en peutergroepen van 16 kinderen van 2 tot 4 jaar) of in verticale groepen (maximaal 12 of 16 kinderen van 8 weken tot 4 jaar). Op de buitenschoolse opvang komen maximaal 20 kinderen van 4 tot 13 jaar. Een kinderdagverblijf kan zijn gecombineerd met buitenschoolse opvang, de groepen kunnen dan een deel van de dag gecombineerd worden.

Personeel
Het grootste gedeelte van de dag werken er twee vaste pedagogisch medewerkers op een groep. Op een verticale groep van 16 kinderen werken drie pedagogisch medewerkers. Indien er wordt gewerkt met halve groepen, is sprake van één vaste pedagogisch medewerker die kan terugvallen op collega’s van andere groepen. De pedagogisch medewerkers kunnen ondersteund worden door groepshulpen en pedagogisch medewerkers in opleiding. Bij afwezigheid van de vaste groepsleiding worden bij voorkeur bekende invalkrachten ingezet.

Alle locaties op een rij
Voor een totaaloverzicht van onze locaties, klikt u hier.

Opvangvormen - TintelTuin Kinderopvang