Openings- en sluitingstijden

De openingstijden van de locaties van TintelTuin zijn tussen 07.00 en 18.30 uur.
- De kinderdagverblijven zijn 11 uur per dag open, bijvoorbeeld van 7.00 tot 18.00 uur of van 7.30 tot 18.30 uur. Op het tabblad 'kom eens langs' van de locaties staat voor de betreffende locatie de openingstijd vermeld.
- De buitenschoolse opvang (BSO) locaties zijn open vanaf het moment dat de school uitgaat tot 18.30 uur. Daarnaast bieden veel BSO's ook voorschoolse opvang, beginnend tussen 7.00 en 7.30 uur. Tijdens vakanties is er vakantieopvang van 8.30 tot 18.30 uur. De BSO's zijn altijd open als de scholen gesloten zijn. 

In de overeenkomst voor buitenschoolse opvang, zijn standaard de uren van de schoolvrije dagen en afwijkende openingsuren opgenomen, voor zover bekend bij TintelTuin. Dit omdat de buitenschoolse opvang van TintelTuin altijd open is, als de school gepland gesloten is. Klik hier voor het overzicht.

De locaties en het hoofdkantoor van TintelTuin zijn bijna het gehele jaar geopend. Onderstaand een overzicht van de sluitingsdagen. 

2016
2e Kerstdag:                    maandag 26 december

2017
Nieuwjaarsdag                  zondag 1 januari
Tweede Paasdag              maandag 17 april
Koningsdag                       donderdag 27 april
Hemelvaart                       donderdag 25 mei
Tweede Pinksterdag         maandag 5 juni
Eerste Kerstdag                maandag 25 december
Tweede Kerstdag              dinsdag 26 december

Schoolvakanties
De schoolvakanties die TintelTuin hanteert, zijn de data die het Ministerie van OCW aanwijst (zomervakantie en meivakantie) en adviseert (overige vakanties) voor de regio Noord. Tijdens deze dagen is TintelTuin gewoon open. Kinderen van de buitenschoolse opvang kunnen tijdens deze schoolvakanties vakantieopvang afnemen. Onderstaand het overzicht voor 2016:

2016
Kerstvakantie:               24 december 2016 t/m 8 januari 2017

2017
Voorjaarsvakantie          20 t/m 25 februari
Meivakantie                    24 t/m 28 april
Zomervakantie               24 juli t/m 1 september
Herfstvakantie                23 t/m 27 oktober
Kerstvakantie                 25 december t/m 30 december