Openings- en sluitingstijden

De openingstijden van de locaties van TintelTuin zijn tussen 07.00 en 18.30 uur.
- De kinderdagverblijven zijn 11 uur per dag open, bijvoorbeeld van 7.00 tot 18.00 uur of van 7.30 tot 18.30 uur. Op het tabblad 'kom eens langs' van de locaties staat voor de betreffende locatie de openingstijd vermeld.
- De buitenschoolse opvang (BSO) locaties zijn open vanaf het moment dat de school uitgaat tot 18.30 uur. Daarnaast bieden veel BSO's ook voorschoolse opvang, beginnend tussen 7.00 en 7.30 uur. Tijdens vakanties is er vakantieopvang van 8.30 tot 18.30 uur.
De BSO's zijn altijd open als de scholen gesloten zijn, ook tijdens de schoolvrije dagen die de school aan TintelTuin heeft doorgegeven. Deze worden opgenomen in de overeenkomst. Jaarlijks verstrekt TintelTuin een overzicht van de in de overeenkomst opgenomen schoolvrije dagen aan de ouders.


De locaties en het hoofdkantoor van TintelTuin zijn bijna het gehele jaar geopend. Onderstaand een overzicht van de sluitingsdagen. 


2017
Eerste Kerstdag                maandag 25 december
Tweede Kerstdag              dinsdag 26 december

2018
Nieuwjaarsdag                  maandag  1 januari
Tweede Paasdag              maandag  2 april 
Koningsdag                       vrijdag 27 april
Hemelvaart                       donderdag 10 mei
Tweede Pinksterdag         maandag 21 mei
Eerste Kerstdag                dinsdag  25 december
Tweede Kerstdag             woensdag 26 december

Schoolvakanties
De schoolvakanties die TintelTuin hanteert, zijn de data die het Ministerie van OCW aanwijst (zomervakantie en meivakantie) en adviseert (overige vakanties) voor de regio Noord. Tijdens deze dagen is TintelTuin gewoon open. Kinderen van de buitenschoolse opvang kunnen tijdens deze schoolvakanties vakantieopvang afnemen. Onderstaand het overzicht voor 2016:

2017
Kerstvakantie                 25 december t/m 30 december

2018
Kerstvakantie 2017-2018     :23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie               : 24 februari tot 4 maart 2018 
Meivakantie 2018                : 28 april tot 6 mei 2018
Zomervakantie 2018           : 21 juli tot 2 september 2018
Herfstvakantie                     : 20 oktober tot 28 oktober
Kerstvakantie 2018-2019    : 22 december 2018 t/m 6 januari 2019