Andere opvangvormen

Sommige locaties van TintelTuin hebben iets extra's: een specifieke aanpak of opvang bestemd voor kinderen uit een unieke groep.


* Opvang voor kinderen uit het Speciaal Basisonderwijs
BSO+ Tijstroom in Zaandam biedt kinderen uit het Speciaal Basisonderwijs buitenschoolse opvang. Deze opvang is anders dan de reguliere buitenschoolse opvang. Zo bestaat de groep uit maximaal twaalf kinderen en zijn de pedagogisch medewerkers opgeleid om kinderen op te vangen uit het Speciaal Basisonderwijs en hebben daar ook ervaring mee. Door de groepen klein te houden, is de begeleiding intensief en krijgen de kinderen de aandacht die zij nodig hebben. 

* Opvang gebaseerd op de Joodse levensbeschouwing
In samenwerking met Stichting Joods Bijzonder Onderwijs biedt TintelTuin kinderdagopvang en buitenschoolse opvang in een kindercentrum gebaseerd op de Joodse levensbeschouwing. Kinderdagverblijf Simcha en buitenschoolse opvang Simcha (= kindercentrum Simcha) vormen samen met basisschool Rosj Pina een brede school in Amsterdam.