Start & einde plaatsing

Plaatsingsprocedure
Nadat TintelTuin het inschrijfformulier ingevuld ontvangen heeft, krijgen de ouders een bevestiging. Het kind wordt op de wachtlijst van de gewenste locatie geplaatst en indien er direct plaats is, ontvangen de ouders een overeenkomst. Ouders sturen de getekende overeenkomst retour. Hierna volgt een uitnodiging voor een intakegesprek op de locatie. Tijdens dit gesprek informeert de locatiemanager de ouders over zaken die belangrijk zijn voor een goede opvang van het kind en de ouders kunnen specifieke afspraken maken over de verzorging van hun kind.

Aard en omvang wenperiode kinderdagverblijf
Kinderen doen veel nieuwe indrukken op als zij voor het eerst naar het kinderdagverblijf komen. Daarom is het belangrijk dat zij langzaam kunnen wennen aan deze nieuwe omgeving. TintelTuin werkt bij nieuwe kinderen met een wenschema dat is verdeeld over twee dagen voorafgaand aan de officiële ingangsdatum en twee dagen daarna. Deze dagen worden in overleg met de ouders afgesproken. Ouders ontvangen een wenschema tijdens het intakegesprek met de locatiemanager. TintelTuin vraagt ouders er rekening mee te houden dat het kind in verband met het wennen die eerste vier dagen niet de volledige dagen naar het kinderdagverblijf komt.

Annuleren en opzeggen
Eenmaal ingeschreven kan de opvangplaats tot een maand voor ingangsdatum kosteloos worden geannuleerd, daarna geldt een opzegtermijn van een maand. Als ouders de opvangplaats met dagen willen wijzigen, geldt eveneens een opzegtermijn van een maand. De opzegging dient schriftelijk (brief/mail) te gebeuren bij de contactpersoon van de afdeling relatiebeheer. Bij kinderdagopvang loopt het contract automatisch tot de vierde verjaardag. Op de buitenschoolse opvang stopt het contract automatisch als het kind klaar is met de basisschool.