Stage

TintelTuin heeft ruime ervaring in het begeleiden van stagiaires. Als stagiaire ben je gekoppeld met een werkbegeleider, die jou begeleidt gedurende de gehele stageperiode.

Beroepsopleidende leerweg (BOL)
TintelTuin heeft op diverse locaties stageplaatsen beschikbaar voor leerlingen die een MBO-opleiding volgen waarvan het diploma geschikt is om te kunnen werken binnen de kinderopvang. Er zijn stageplaatsen beschikbaar op het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Ook zijn er mogelijkheden om stage te lopen bij het peuterspelen van PeuterTuin.
Als je geïnteresseerd bent in een stageplaats bij TintelTuin of Peutertuin, dan ontvangen wij graag een motivatiebrief en CV. Vermeld in je motivatiebrief in ieder geval naar welke opvangsoort jouw voorkeur uitgaat, op welke dagen je stage moet lopen en wat de stageperiode is. Als je een voorkeur hebt voor een bepaalde locatie, dan kun je dat ook aangeven. Je stuurt je sollicitatie naar stage@tinteltuin.nl.

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
Op dit moment heeft TintelTuin geen vacatures voor studenten die een MBO-opleiding in de Beroepsbegeleidende Leerweg volgen.

In mindere mate zijn er stageplaatsen beschikbaar voor leerlingen die een MBO-opleiding volgen in een administratieve richting.

Snuffelstage
Een snuffelstage is bedoeld om kennis te maken met een beroep van jouw keuze. Als je op zoek bent naar een plek voor een snuffelstage dan kun je contact opnemen met de locatie waar je deze stage zou willen lopen.

Maatschappelijke stage
TintelTuin biedt geen stageplaatsen voor een maatschappelijke stage aan.