Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over o.a. het aanbod van TintelTuin, de tarieven en kinderopvangtoeslag.

Waarom ontvang ik een factuur voor Peuterspelen in de vakantie periode?

Peuteropvang is 40 weken per jaar (40 weken x 6 uur opvang per week = 240 uur opvang per jaar : 12 maanden = 20 uur per maand). De 240 uur opvang zijn verdeeld over 12 gelijke termijnen van 20 uur per maand. U betaalt dus niet voor de vakantie weken.

Waarom moet ik inkomens gegevens inleveren?

Het (gezins) inkomen is bepalend voor de ouderbijdrage die een ouder betaalt. De hoogte van de ouderbijdrage is door de gemeente vastgesteld.

Wij werken allebei, waarom kom ik niet in aanmerking voor een gemeentelijke vergoeding?

Als beide ouder(s) werken, studeren of worden toegeleid naar werk, dan ontvangt u een vergoeding (toeslag) via de Belastingdienst. U kunt een gedeelte van de kosten terug krijgen door kinderopvangtoeslag aan te vragen. 

Mijn partner woont niet op hetzelfde adres, maar mag het kind wel ophalen, waar vermeld ik dat?

Op het inschrijfformulier vermeldt u de gegevens van uw partner niet. Bij de intake kunt u op de locatie bespreken wie uw kind mag ophalen

Wat moet ik meenemen  op de eerste dag naar de peuterspeelzaal?

U neemt de eigen luiers en verzorgingsspullen mee van uw kind. Ook geeft u eigen fruit mee. U hoeft geen drinken mee te nemen, wij schenken water.

Het is fijn als u een reservesetje kleding in het tasje van uw kind stopt.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

U kunt een inschrijfformulier ophalen op de locatie van uw eerste voorkeur of u kunt het inschrijfformulier hier invullen, of uw naam en adres per e-mail doorgeven aan relatiebeheer@tinteltuin.nl, zodat het vandaar uit naar u wordt verzonden per post. U kunt bij de versturing ervan gebruik maken van het antwoordnummer.

Hoe gaat het wennen op de peuterspeelzaal?

Bij peuterspelen hanteren wij in principe geen wenschema omdat uw kind maximaal drie uur achter elkaar wordt opgevangen. Soms  maken kinderen stapsgewijs meer dagdelen gebruik van de opvang. Het is wel belangrijk dat als er voor uw kind kosteloos VVE of doelgroep dagdelen zijn toegekend, ook van die dagdelen gebruik te maken zodat uw kind een goede voorbereiding krijgt op de start van de basisschool.

Hoe kan ik rondleiding aanvragen?

U kunt bij de locatie informeren hoe u een rondleiding kunt aanvragen. Bij sommige locaties  kunt u daar een afspraak voor inplannen, bij andere locaties gaat dit via de website en bij sommige bent u ook zonder afspraak welkom.

Tarieven

Veelgestelde vragen over de kinderopvang.

Betaal ik bij TintelTuin kinderopvang inschrijfgeld?

Nee, u kunt uw kind bij ons gratis inschrijven.

Hoe kan ik snel de netto kosten van (een extra dag) kinderopvang berekenen?

TintelTuin heeft hiervoor een handige calculator op de website geplaatst. U kunt ook altijd bellen met de afdeling relatiebeheer, tel: 088 – 0780780. Houdt u hiervoor uw inkomensgegevens bij de hand.

Welke extra’s zijn bij het tarief inbegrepen?

Onze prijzen zijn inclusief luiers, (standaard)babyvoeding en andere gebruikelijke voedingsmiddelen, zoals broodmaaltijden, vers fruit, zuivel, gezonde tussendoortjes die kinderen nodig hebben tijdens een (mid)dag op het kinderdagverblijf. En ook inclusief de activiteiten die georganiseerd worden op het kinderdagverblijf en uitjes tijdens vakanties. Speciale voeding of dieetvoeding voor uw kind brengt u zelf mee.

Waarom krijg ik geen korting als ik zelf speciale voeding meeneem?

In de regel leidt het maken van uitzonderingen tot extra (beheers) kosten (apart opruimen, administreren).

Hoe wordt er gefactureerd, hoe kan ik betalen?

De facturering geschiedt maandelijks, vooraf aan de maand dat de kinderopvang wordt afgenomen. U ontvangt van TintelTuin een e-mail met het bericht dat uw factuur klaarstaat in de ouderportal mijn.tinteltuin.nl U ontvangt dus geen facturen per post.

De kinderopvang kan worden betaald via Ideal, overmaking of automatische incasso.

Opvangaanbod

Wanneer kan ik mijn baby aanmelden voor kinderdagopvang?

U kunt uw baby aanmelden vanaf het moment dat u (12 weken) zwanger bent. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving (met de tekst: we hebben uw kind op de wachtlijst geplaatst). Mochten we u de door u gewenste plaats niet direct kunnen bevestigen, dan nemen we contact met u op. 

Kan ik extra opvang afnemen?

Ja, TintelTuin biedt ouders de mogelijkheid van incidentele extra opvang, ook in vakanties. Wanneer u een dag extra opvang nodig heeft, is het mogelijk om een dag ‘losse opvang’ te kopen. Deze opvang vindt in principe plaats op de eigen groep, het is ook mogelijk op een andere groep, dat wordt dan schriftelijk vastgelegd en u geeft hier toestemming voor. Incidentele extra opvang kan alleen als de situatie op de groep dit toelaat, dit ter beoordeling van de locatiemanager. Voor de betaling ontvangt u een factuur / machtigingsformulier. Over de extra opvang kan ook kinderopvangtoeslag worden aangevraagd.

Kan ik hele dagopvang afnemen zonder vakantie-opvang?

Helaas hebben wij deze variant niet in ons aanbod. Enerzijds omdat een groot gedeelte van de groep ouders van niet-schoolgaande kinderen voor hun vakantie niet aan de schoolvakanties gebonden is. Anderzijds, omdat wij gedurende 11 (schoolvakantie) weken rekening moeten houden met niet-volle groepen, terwijl we wel de pedagogisch-medewerker kindratio moeten toepassen. Als we dit moeten doorberekenen aan ouders, zou het tarief te hoog worden.

Ik zoek flexibele kinderdagopvang. Hebben jullie dat ook?

Helaas is dit in verband met volle groepen en niet meer in het aanbod. Kindplaatsen reserveren voor flexibele dagopvang zou een te hoog tarief voor de flexibele opvang leveren.

Kan ik dagen ruilen? 

Per 2017 is de algemene service van ruildagen vervallen. Dit in verband met de hoge bezettingsgraad op de groepen. Locatiemanagers kunnen hierop, wanneer de bezetting dit toelaat, een uitzondering maken.  

Blijven de servicedagen bestaan?

Ja, naar rato van de dagen in uw overeenkomst, ontvangt u gratis servicedagen. Servicedagen kunt u minimaal twee weken van tevoren aanvragen. Aan servicedagen kunnen geen rechten worden ontleend. Meer info over servicedagen vindt u op tinteltuin.nl

Is opvang per uur mogelijk (uurtje-factuurtje?)

Regelmatig krijgen wij de vraag of het niet mogelijk is om een uur opvang af te nemen. Dit is helaas niet mogelijk. Wij moeten de pedagogische stabiliteit op de groepen zoveel mogelijk waarborgen. Dit betekent o.a. dat we gedurende de hele dag voldoende pedagogisch medewerkers in moeten zetten. Het tarief voor ouders wordt dan te hoog, omdat we ook de vaste lasten op de uren dat de kinderen niet komen moeten doorberekenen.

Ik wil mijn opvang wijzigen. Hoe doe ik dat?

Wijzigingen geeft u bij voorkeur door via de ouderportal mijn.tinteltuin.nl; het kan ook per email naar uw contactpersoon bij de afdeling relatiebeheer, of telefonisch bij uw contactpersoon van de afdeling relatiebeheer. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand bij een contract-vermindering.

Mijn kind gaat naar het kinderdagverblijf. Moet ik hem of haar apart aanmelden voor de buitenschoolse opvang?

Ja, uw kind wordt niet automatisch op de buitenschoolse opvang geplaatst, omdat de BSO gekoppeld is aan de school die u voor uw kind kiest. U geeft uw kind op voor de buitenschoolse opvang als uw kind 3 jaar is en als u weet wanneer en op welke basisschool uw kind gaat starten. U kunt hem of haar aanmelden via het ouderportal mijn.tinteltuin.nl. Of u geeft de wijziging telefonisch of per email door aan uw contactpersoon bij relatiebeheer.

Tip: indien u de einddatum van het kinderdagverblijf en de startdatum van de BSO op elkaar laat aansluiten, kunt u dit middels een wijziging bij toeslagen.nl regelen. U hoeft uw kinderopvangtoeslag dan niet stop te zetten en opnieuw weer aan te vragen.

Krijg ik jaarlijks een nieuwe overeenkomst?

Nee, bij de start van de opvang ontvangt u een overeenkomst die doorloopt totdat uw kind 4 jaar wordt. De overeenkomst is maandelijks opzegbaar. Jaarlijks informeren wij u in november over het nieuwe tarief voor het volgende jaar.

Ik wil de opvang van mijn kind beëindigen. Hoe doe ik dat?

Wanneer uw kind het kinderdagverblijf vóór het vierde jaar verlaat, dient u rekening te houden met de opzegtermijn van een maand. De opzegging dient schriftelijk (brief/ mail) te gebeuren bij uw contactpersoon van de afdeling relatiebeheer.  De overeenkomst vervalt automatisch de dag voor de 4e verjaardag van uw kind, u hoeft dan niet op te zeggen.

Kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

Ouders die werken, studeren of worden toegeleid naar werk (re-integreren) kunnen een beroep doen op kinderopvangtoeslag. Lees hier meer informatie over het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.  (op de website van de Belastingdienst www.toeslagen.nl leest u hier meer over en kunt u nagaan of u recht heeft op kinderopvangtoeslag). 

Wanneer vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

Vraag de toeslag aan binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u de toeslag mis. Kijkt u voor meer informatie op www.toeslagen.nl. Geef wijzigingen ook zo snel mogelijk door, uiterlijk binnen drie maanden na de gewijzigde situatie.

Kan ik de kinderopvangtoeslag rechtstreeks naar TintelTuin over laten maken?

Ouders kunnen een bruto factuur van TintelTuin ontvangen, op basis waarvan zij het gehele opvang bedrag aan TintelTuin betalen. Zij ontvangen dan kinderopvangtoeslag direct van de Belastingdienst. Ouders kunnen de Belastingdienst ook machtigen om de kinderopvangtoeslag direct over te maken naar TintelTuin. Dit heeft als voordeel dat ouders dit bedrag in principe niet zelf hoeven voor te schieten. TintelTuin brengt vervolgens dit bedrag op de factuur in mindering. TintelTuin heeft hiervoor een convenant met de Belastingdienst afgesloten.

Wat is een LRK nummer, en waar kan ik dit vinden?

Dit is een landelijk registratienummer. Dit heb je nodig als je kinderopvangtoeslag aanvraagt bij de Belastingdienst. Alle locaties van TintelTuin zijn geregistreerd, zie ook www.lrkp.nl. U vindt het LRKP-nummer op de website van TintelTuin en op uw overeenkomst.

Ik ben werkloos geworden, heb ik nog recht op kinderopvangtoeslag?

Ja, werkt u niet meer en gaat uw kind nog wel naar de opvang? Vanaf de eerste dag dat u gestopt bent met werken hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Zijn de 3 maanden voorbij? Ga dan eerst na of u misschien nog toeslag kunt krijgen voor de opvanguren die u dit jaar nog over hebt. U hoeft uw toeslag dus niet meteen stop te zetten, maar u moet het wel kenbaar maken bij de Belastingdienst. Meer informatie vindt u op: www.belastingdienst.nl/

Diversen

Waarom werkt TintelTuin met een ouderportal?

Speciaal voor onze ouders/verzorgers hebben wij een ouderportal ontwikkeld, genaamd: Mijn TintelTuin. De ouderportal biedt u de mogelijkheid om op elk gewenst moment uw gegevens te raadplegen, gegevens te wijzigen of een nieuwe inschrijving te doen. Mijn TintelTuin heeft als voordeel dat u direct inzicht heeft in uw persoonlijke gegevens, kindgegevens, facturen, jaaropgaven en opvangwensen. Maandelijks ontvangt u van TintelTuin een e-mail met het bericht dat uw factuur klaarstaat in de ouderportal. U ontvangt dus geen facturen per post, maar u kunt al uw facturen overzichtelijk terugvinden in de ouderportal. TintelTuin wil hiermee tevens het papiergebruik beperken.

Inloggen op de ouderportal, hoe gaat dat?

Om in te loggen op de ouderportal gaat u naar onze website tinteltuin.nl. Rechtsboven ziet u mijn.tinteltuin.nl. staan, hier kunt u inloggen in de beveiligde omgeving.

De eerste keer inloggen vindt plaats via de optie 'wachtwoord vergeten', deze vindt u onderaan de inlogpagina. In het scherm 'Wachtwoord vergeten' vult u uw debiteurnummer en e-mailadres in. Na controle wordt er een wachtwoord naar u gemaild. Nadat u uw kind heeft ingeschreven, krijgt u een debiteurnummer.

Waarom heeft TintelTuin nog geen ouderapp?

Veel ouders kennen inmiddels het gemak van een ouderapp. Ofwel doordat andere ouders in hun netwerk heel tevreden zijn over de ouderapp die hun kinderopvangorganisatie gebruikt, ofwel door eigen ervaringen bij eerdere aanbieders. Ook TintelTuin heeft al geruime tijd de wens om een ouderapp te gaan gebruiken. Vanuit met name 2 gedachten: wij willen ouders ontzorgen bij het regelen van hun contract, wijziging van dagen, aan- en afmelden voor de opvang en tegelijk het vervoer etc. Ook willen wij de ouders laten zien welke activiteiten wij met de kinderen doen, en laten zien dat hun kind letterlijk en figuurlijk ‘in beeld is’ bij ons, doordat wij gedurende de dag een foto met een klein zinnetje tekst aan de ouders appen. Een ouderapp zorgt dan dat dat beveiligd kan.

 

De huidige situatie bij TintelTuin: een ouderapp is gekoppeld aan het kind-administratiesysteem, omdat het daar steeds de recente gegevens uit haalt. TintelTuin is bezig met een overstap naar een ander systeem. Omdat hier verbindingen zijn met de facturering, de personeelsadministratie én de controle van de GGD hierop, is dit een zeer kritische verandering waarin niets mis mag gaan. Er is veel aandacht en tijd besteed aan de keuze van een nieuw systeem, dat we inmiddels aan het testen zijn. We willen er heel erg zeker van zijn dat het nieuwe systeem goed werkt, voordat we met heel TintelTuin hiertoe overgaan. En daarna kunnen we de bijpassende ouderapp inrichten en implementeren. We zijn voorzichtig met voorspellingen over een tijdspad, omdat het een intensief traject is, waar we nog ‘hobbels op de weg’ tegen kunnen komen. In eerdere stadia zijn er alternatieven voorbij gekomen, die steeds zijn onderzocht, maar waarvan niet de conclusie kon worden getrokken dat deze zoveel waarde konden toevoegen, dat die redelijkerwijs opwoog tegen de (tijds- en financiële-) investering. Terwijl alle energie nu gaat naar het inrichten en testen van de nieuwe administratie-omgeving, kunt u op de locatie op de hoogte worden gehouden door foto’s die met de tablet worden gemaakt, en die naar u kunnen worden gemaild; voor de administratieve wijzigingen kunt u terecht in het ouderportaal mijntinteltuin.nl.