Flexibele opvang en services

TintelTuin kent de volgende mogelijkheden voor flexibele opvang:

  • Incidentele opvang
  • De ‘oneven’ overeenkomst

TintelTuin biedt volgende service-mogelijkheden aan:

  • Servicedagen
  • Ouders ontzorgen bij calamiteiten
  • Beperken opvang bij verlies van werk

Incidentele extra opvang

TintelTuin biedt ouders de mogelijkheid van incidentele extra opvang. Wanneer u een dag extra opvang nodig heeft, is het mogelijk om een dag ‘losse opvang’ te kopen. Deze opvang vindt in principe plaats op de eigen groep. Mocht dit op een andere groep plaatsvinden, zijn wij wettelijk verplicht hier de ouders schriftelijk toestemming voor te vragen. Incidentele opvang wordt automatisch in rekening gebracht.

De 'oneven' overeenkomst

Op een aantal kinderdagverblijven en BSO-locaties kunnen ouders flexibele opvang afnemen (opvang volgens een wisselend rooster, bijvoorbeeld de ene week 3 dagen, de andere week 2 dagen). De opvang voor dit wisselende rooster wordt via het ouderportaal of de ouderapp aangevraagd voor de 15e van de maand. Deze locaties zijn herkenbaar aan het icoontje flexibele opvang.

Servicedagen

TintelTuin biedt ouders de mogelijkheid om hun kind(eren) extra naar de opvang te brengen indien de situatie op de groep dit toelaat. Hierbij wordt gelet op de pedagogisch medewerker-kind ratio. Het aantal extra dagen hangt af van de overeenkomst: bij afname van 4 hele opvangdagen hebben ouders recht op 4 service dagen, bij 3 dagen, 3 servicedagen etc. Voor de BSO is de overeenkomst voor naschoolse opvang leidend: bijvoorbeeld bij 2 dagen naschoolse opvang, kunnen kinderen twee naschoolse dagen extra komen, deze servicedagen kunnen ook in de vakantie worden opgenomen. Servicedagen in de vakanties opnemen is alleen mogelijk voor kinderen die een overeenkomst voor 52 weken hebben. In de informatieboekjes (zie onder downloads) zijn nadere regels rondom de servicedagen opgenomen.

Ouders met een overeenkomst voor flexibele opvang komen niet in aanmerking voor deze extra dagen service omdat zij hun kinderopvang flexibel kunnen inplannen.

Ouders ontzorgen bij calamiteiten

Ouders kunnen bij een calamiteit vragen om 'ontzorgd' te worden, door de mogelijkheid om hun kind een aantal uur te brengen. De locatiemanagers zullen waar mogelijk aan deze verzoeken voldoen.

Beperken opvang bij verlies van werk

Ouders die de kinderopvang willen beëindigen wegens het verlies van werk, kunnen een beroep doen op de regeling van de overheid om nog 3 maanden kinderopvangtoeslag te ontvangen. Langer is mogelijk, mits het aantal uren waarop er recht op kinderopvangtoeslag is nog niet zijn opgebruikt, te gebruiken tot het einde van het kalenderjaar. Voor meer informatie over deze regeling, neemt u contact op met de Belastingdienst of de afdeling Relatiebeheer. De kinderen kunnen dan nog met hun groepsgenootjes blijven profiteren van de activiteiten die worden aangeboden en zijn de ouders in de gelegenheid om zich te oriënteren op een nieuwe baan.

Wat behoort er niet tot de mogelijkheden:

Opsparen van niet genoten dagen en reserveren voor in vakanties of incidentele dagen. Dit is niet mogelijk omdat een locatiemanager ouders niet kan garanderen dat er plaats is op de gewenste dagen. Er kunnen immers in de tussentijd nieuwe kinderen geplaatst zijn.

Kindplaatsen reserveren voor als ouders weer een baan hebben.

Dit is niet mogelijk omdat we de groepen volledig inplannen waardoor we onze medewerkers zo efficiënt mogelijk in kunnen zetten. Wat we wel kunnen doen, is deze ouders bovenaan de wachtlijst plaatsen.

Betalen van de kinderopvang per uur (‘uurtje-factuurtje’)

Dit zou leiden tot een te hoge prijs voor ouders of onhaalbaar omzetverlies voor TintelTuin, omdat de kinderopvang de hele dag open moet zijn en de vaste kosten (voor personeel en huisvesting) gelijk blijven, ook als het aantal kinderen minder is.

BSO-overeenkomst zonder schoolvrije dagen.

Dit is niet mogelijk omdat TintelTuin altijd open is wanneer de school gesloten is. Hierdoor garanderen wij de ouders opvang en continuïteit op het moment dat de school gesloten is.

Digitaal ondertekenen van overeenkomsten.

Per juli 2014 is het mogelijk om uw overeenkomst met TintelTuin digitaal te ondertekenen. 
Hier vindt u een  uitgebreide handleiding.