Kinderopvang in het kinderdagverblijf

Op diverse locaties heeft TintelTuin kinderdagverblijven voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Ieder kinderdagverblijf bestaat uit meerdere groepen met verschillende leeftijden, zoals exlusieve babygroepen van 0 - 1 jaar, babygroepen van 0-2 jaar, peutergroepen van 1-3 jaar, peutergroepen van 2-4 jaar en verticale groepen van 0-4 jaar. Alle kinderdagverblijven zijn 11 uur per dag geopend tussen 7.00 en 18.30 uur

De kinderen krijgen volop persoonlijke aandacht en onze pedagogisch medewerkers houden de kinderen nauwlettend in de gaten. Zij bieden kinderen steeds mogelijkheden om een nieuwe stap in hun ontwikkeling te maken. In de kinderdagverblijven is de sfeer huiselijk en gezellig. Uiteraard zorgen we voor veel leuke activiteiten.

Wat is er zoal te doen? Samen koekjes bakken, voorleesuurtjes, en torens bouwen van blokken. Of de aparte speelhoekjes zoals een poppenhoek, en de blokkenhoek. De kinderen kunnen kleien, tekenen, samen liedjes zingen. Gezellig samen eten, alleen een puzzel maken, heerlijk buiten spelen, noem maar op! Voor de kleintjes zijn er uiteraard bedjes waar ze een middagslaapje kunnen doen. Baby’s kunnen bij ons veilig rondkruipen en uiteraard is er tijd om lekker op schoot te zitten en zijn er volop knuffelmomenten.

All inclusive kinderopvang

Wij zorgen voor luiers, (standaard) babyvoeding en andere gebruikelijke én gezonde voedingsmiddelen die kinderen nodig hebben tijdens een dagje op het kinderdagverblijf. Alleen indien een kind speciale dieetvoeding gebruikt, dan vragen wij om dit mee te nemen.

Halve dagopvang

De minimum afname voor dagopvang is één dag. Het is soms ook mogelijk om incidenteel opvang af te nemen per halve dag. Dit kan alleen op de locaties waar de bezetting het toelaat. Het minimumaantal dagdelen is 3 (1 halve en 1 hele dag of 3 halve dagen).

Er mogen ook 2 halve dagen worden afgenomen, mits een van beide halve dagen een woensdag of vrijdag is. De beschikbaarheid van halve dagen wordt jaarlijks vastgesteld. Aanvragen voor hele dagen gaan voor aanvragen voor halve dagen.

Flexibele opvang

Op een aantal kinderdagverblijven kunnen ouders flexibele dagopvang afnemen (opvang volgens een wisselend rooster). Dit wisselende rooster dient door ouders voor de 15e van de maand voorafgaand doorgegeven te worden aan de locatiemanager. Deze kinderdagverblijven zijn herkenbaar aan het icoontje flexibele opvang.

Voorschoolse opvang

Hele dagopvang met een voorschools programma (VVE)

TintelTuin biedt op verschillende kinderdagverblijven, voorscholen en peuterspeelzalen Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) volgens de programma's Kaleidoscoop, Piramide of Puk en Ko. Een VVE-programma is erop gericht onderwijsachterstanden bij jonge kinderen (vanaf circa 2,5 jaar) te voorkomen en waar nodig te bestrijden. Hierdoor worden de kinderen zo goed mogelijk voorbereid op de basisschool. Er wordt veel aandacht besteed aan taalontwikkeling, motoriek, maar ook aan sociale relaties en creativiteit.
Dit komt tot uiting in de inrichting van de ruimte, het dagschema, het activiteitenaanbod en de gehele werkwijze. Kinderen krijgen een beredeneerd aanbod van diverse activiteiten, waardoor ze zich naar eigen behoefte en in eigen tempo kunnen ontwikkelen. Om dit te bepalen volgen we de kinderen met behulp van het kindvolgsysteem (bijvoorbeeld KIJK!), waarmee ook de doorgaande lijn met het basisonderwijs is geborgd.

Een belangrijk onderdeel van het werken met een VVE-programma is het volgen van de ontwikkeling van de kinderen en het betrekken van de ouders. Hierdoor versterken de inspanningen op het gebied van de stimulering van de ontwikkeling thuis en op de opvang elkaar. Ook de samenwerking met scholen en samenwerkingspartners die zich bezighouden met de zorg om het jonge kind is van groot belang (op onze locaties is het VVE-programma toegankelijk voor alle kinderen).

Deze kinderdagverblijven zijn herkenbaar aan het icoontje VVE.

Hele dagopvang in het Integraal Kindcentrum (IKC)

Een aantal locaties is zich samen met de basisschool aan het ontwikkelen om een IKC te vormen. In een IKC is er geen onderscheid tussen het kinderdagverblijf en de peuteropvang en ook het onderwijs en de buitenschoolse opvang liggen in elkaars verlengde. Dit betekent dat kinderen bij doorstroming naar de basisschool eenzelfde pedagogisch klimaat ervaren en dat er sprake is van een warme overdracht naar de leerkrachten op het basisonderwijs. Deze kinderdagverblijven zijn herkenbaar aan het icoontje IKC.

Geen opvang per uur

Regelmatig krijgen wij de vraag of het niet mogelijk is om alleen die uren te betalen, die de kinderen daadwerkelijk aanwezig zijn op het kinderdagverblijf. Dit is helaas niet mogelijk. Wij moeten de pedagogische stabiliteit op de groepen zoveel mogelijk waarborgen. Ook zou het tarief te hoog worden, omdat we de vaste kosten op de uren dat de kinderen niet komen aan de ouders moeten doorberekenen.