Meest gestelde vragen - Kinderopvang en Corona

Voor wie is de compensatie regeling bedoeld?

Voor alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden.
De overheid compenseert de eigen bijdrage van ouders tot de maximum uurprijs. Bij de kinderopvangtoeslag wordt dezelfde (wettelijk vastgelegde) maximum uurprijs gehanteerd. Het gedeelte van het uurtarief dat bóven de maximum uurprijs uitkomt, neemt TintelTuin voor haar rekening.

Hoe compenseert de overheid de eigen bijdrage van ouders voor kinderopvang?

De overheid maakt de compensatie over aan de 3.500 kinderopvangorganisaties. Die kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel overmaken, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag over de periode 16 maart t/m 28 april. Als deze situatie langer duurt, kan de overheid deze compensatie verlengen. De verwachting is dat het enige tijd in beslag kan nemen totdat wij het geld naar ouders over kunnen maken. 

Mijn inkomen verandert. Kan ik gebruik maken van een betalingsregeling of uitstel van betaling aanvragen?

De brancheorganisaties en de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang (Boink) hebben de compensatieregeling samen met het ministerie van SZW en de Belastingdienst bedacht om te voorkomen dat ouders in financiële problemen komen. Als het goed is heeft u de kinderopvangtoeslag al ontvangen. Dat betekent dat u de periode wanneer de eigen bijdrage waarschijnlijk wordt terugbetaald, moet overbruggen. Wanneer u hiervoor niet de financiële ruimte heeft, kunt u contact opnemen met de afdelingen debiteurenbeheer. 
Tip: geef de wijziging in uw inkomen door aan de Belastingdienst, mogelijk heeft u recht op meer kinderopvangtoeslag. Een wijziging doorgeven kan door in te loggen op mijntoeslagen.nl.

Moet ik de hele factuur betalen, ook de eigen bijdrage?

Ja, de compensatieregeling is alleen van toepassing als de gehele factuur wordt betaald. Met deze regeling worden de kosten voor de ouders gecompenseerd en kunnen de kinderopvangorganisaties overeind blijven. Ouders kunnen met een gerust hart door blijven betalen en worden hierdoor niet financieel benadeeld. Het recht op kinderopvangtoeslag blijft hiermee doorlopen. Ook blijft de vertrouwde plek voor de kinderen op de kinderopvanglocatie behouden voor wanneer de reguliere situatie terugkeert.

Wordt de compensatieregeling verlengd nu de kinderopvang langer dicht blijft?

De compensatie eigen bijdrage kinderopvang wordt verlengd tot en met 28 april, omdat de scholen en kinderopvang tot die tijd ook gesloten blijven. Alle ouders die hun kind(eren) vanwege de Coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, worden door de overheid gecompenseerd tot de maximum uurprijs. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Aan gebruik van de noodopvang voor kinderen van mensen in cruciale beroepen zijn geen kosten verbonden.

Mijn factuur is verlaagd, heb ik nu de volledige compensatie ontvangen?

Nee, u wordt in twee gedeelten gecompenseerd: door TintelTuin het stukje van het tarief dat boven het maximale kinderopvangtoeslag tarief uitkomt en door de overheid het verschil tussen uw factuurbedrag en de kinderopvangtoeslag. U heeft nu alleen het gedeelte van TintelTuin gecompenseerd gekregen. De regeling van de overheid wordt nog uitgewerkt, dit bedrag ontvangt u later.

Als ik gebruik maak van een gemeentelijke regeling, word ik dan ook gecompenseerd?

Gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om ouders die gebruik maken van een gemeentelijke regelingen te compenseren voor de eigen bijdrage. Het ministerie van SZW stelt 3 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten voor de uitvoering van deze compensatie.

Gemeenten kunnen dan kinderopvangorganisaties compenseren voor de ouderbijdrage van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Deze ouders krijgen geen toeslag omdat zij gebruik maken van gemeentelijke regelingen (Voorschoolse Educatie,, Peuterspelen, Sociaal-Medische Indicatie).

Het voornemen is om de compensatie hetzelfe te regelen als wordt afgesproken voor ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen. Het streven is namelijk om alle ouders in dit geval gelijk te behandelen en dus ook gelijk te compenseren.

Is de noodopvang open tijdens de Nationale Feestdagen?

In de huidige sluitingsperiode van kinderopvang en scholen tot en met 28 april 2020 vallen ook twee nationale feestdagen: Tweede Paasdag (13 april 2020) en Koningsdag (27 april 2020). De doordeweekse noodopvang is op deze dagen gesloten. 
Goede vrijdag (vrijdag 10 april 2020) is geen nationale feestdag. De doordeweekse noodopvang is dan normaal open. 

Welke beroepen vallen onder de cruciale beroepen waarvoor de noodopvang bestemd is?

De noodopvang is bedoeld voor ouders die werken in cruciale beroepen.

Ouders in deze beroepen moeten zich inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van het coronavirus vragen om continue bezetting. Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze cruciale beroepsgroepen, kun je een beroep doen op de kinderopvang. De noodopvang is dus bedoeld voor een wat bredere groep dan de “vitale sectoren”, daarom wordt nu de term ’cruciale beroepen’ gehanteerd.

De totale lijst: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Wanneer mag een kind niet naar de noodopvang komen?

 • Wanneer niet beide ouders een cruciaal beroep hebben
 • Wanneer het kind verkoudheidsklachten heeft, met of zonder koorts
 • Wanneer het kind een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten met koorts 38 of hoger
 • Wanneer het kind een andere besmettelijke infectieziekte heeft

Als een van de ouders, verzorgers geen cruciaal beroep heeft, worden de kinderen dan opgevangen?

Antwoord: Ouders wordt gevraagd zelf hun best te doen om de opvang te regelen, als het echt niet lukt, dan vangen wij op.

Welke locaties voor noodopvang zijn open in Amsterdam-Noord

 IKC NoordRijkBraeburnstraat 1, 1036 LD Amsterdam     tel: 020- 33 72 192 

 BSO Ijplein: Gedempte Insteekhaven 82, 1021 RB Amsterdam    tel: 06- 36 33 86 87 

 IKC De Vijf 5 Sterren: Markengouw 245c, 1024 EA Amsterdam    tel:  020 - 6360008

 IKC Buikslotermeer: Breedveld 7, 1025 PZ Amsterdam  tel: 06-33188244 

Welke locaties voor noodopvang zijn open in Zaanstad

Per 14 april a.s.: KDV De Albatros: Schepenlaan 176 B, 1503 HN Zaandam , tel: 075-6708853

KC Het Luchtkasteel: Annemoonstraat 41, 1511 EX Oostzaan tel: 075- 684 16 80

KDV De Paradijsvogel: Heijermansstraat 74, 1502 DR Zaandam tel: 075- 612 41 93

KDV De Houtduif: Spiekeroog 2, 1506 EX Zaandam tel: 075-6314555

BSO Flindr: Symon Claeszstraat 7, 1502 VD Zaandam tel: 075- 616 02 42

KDV/BSO De Golfbreker: Papiermolen 18, 1541 RT Koog aan de Zaan tel: 075 201 0123

KDV De Vuurvogel, Amstelmeer 6, 1509 JS Zaandam, tel. 075-6706002

KDV De Koppoter, Sportstraat 3, 1541 JL Koog aan de Zaan, tel. 075-6168147

KDV De Oceaan, Parkrijklaan 121 c, 1567 HD Assendelft, tel. 075-6573469

KDV De Ooievaar: Burgemeester de Boerstraat 17, 1566 KA Assendelft tel: 075- 621 95 01

BSO De Vuurvogel: Eemmeer 15B, 1509 GL Zaandam tel: 06- 21 45 85 17

BSO De Ooievaar: Burgemeester de Boerstraat 17, 1566 KA Assendelft tel: 075- 621 95 01

BSO Het Koraal (Kreekrijk) : Kreekrijklaan 1, 1567 LN Assendelft tel: 06- 388 28 941

BSO De Paltrok: PA van Meverstraat 3, 1507 XE Zaandam tel: 06- 388 28 946

BSO De Komeet: Jupiterstraat 141, 1562 BP Krommenie tel: 06- 39 11 32 61

KC ’t Swaentje: Willem van Saendenstraat 14, 1561 VT Krommenie tel: 075- 640 90 60

BSO De Piramide, Boschjesstraat 66, 1541 KL Koog aan de Zaan tel: 06-48388269

BSO Tamarinde, Schaarsven 2a, 1504 AS Zaandam  tel: 06-38823280

BSO+ Tijstroom, Rode Zee 69, 1503 TS Zaandam, tel: 075-2010004

Welke locaties voor noodopvang zijn open in Purmerend en Ilpendam?

KDV op de Step: Rijperhof2, 1441 ZG Purmerend      tel: 0299- 414 707 

 KDV en BSO De Grote Grutto: Gruttostraat 7, 1452 XH Ilpendam   tel: 020- 436 03 00

 BSO De Klimop: Karekietpark 28, 1444 HV Purmerend     tel: 06- 404 86 854

Vangt TintelTuin op als de school niet opvangt?

Antwoord: met een groot aantal schoolbesturen is afgesproken dat TintelTuin de noodopvang tijdens schooltijden verzorgt. Ouders worden hier door de school over bericht. 

Mogen kinderen op andere tijden gebracht worden?

Antwoord: binnen de reguliere tijden is dat prima, de volledige tijd wordt gefactureerd. Aanvullend voor BSO: waar mogelijk willen wij ouders ondersteunen in hun opvangvraag, dus als wij het kunnen organiseren gaan we dat doen.

Vangt TintelTuin ook kwetsbare kinderen op?

We vangen (mede op dringend verzoek van gemeenten) op die in kwetsbare gezinnen zitten en waarvoor de thuissituatie dusdanig onveilig is dat zij opvang nodig hebben. Het gaat dan om kinderen in de KDV leeftijd. Wij hebben hiervoor een deel van onze pedagogisch coaches tot Contactpersonen Kwetsbare Kinderen benoemd (ckk) die dit proces gaan begeleiden. De verwijzing naar een locatie van TintelTuin gebeurt in samenspraak tussen het Jeugdteam, de ckk en de locatiemanager van de betreffende locatie.  Als er in de BSO leeftijd aanvullend aan opvang door school ook iets van ons nodig is, kunnen zij ook contact opnemen met de ckk.

Hoe houden jullie rekening met veiligheidsrisico’s?

Op de noodopvang locaties wordt de helft van de groepsruimtes in gebruik genomen voor de opvang van de kinderen. Hiermee blijft er ruimte om te spreiden, bijvoorbeeld om in kleinere groepen uiteen te gaan.

 • Er zijn maximaa10 personen op de groep. 
 • Per locatie is 1 extra pedagogisch medewerker aanwezig. Hij/ zij treedt op als gastvrouw/heer en controleert of de fysieke en emotionele veiligheid gewaarborgd blijft. Zowel die van de kinderen als van de pedagogisch medewerkers.
 • Op de locaties worden extra hygiëne maatregelen genomen
 • De RIVM adviseert 1,5 meter afstand te houden. Dit is in het werk in de kinderopvang niet mogelijk. We proberen hier wel zoveel als mogelijk rekening mee te houden.
 • Ouders wordt gevraagd kort en bondig afscheid te nemen. De extra aanwezige pedagogisch medewerker kan hierin begeleiden naar de juiste groep.

Hoe geven jullie vorm aan de emotionele veiligheid van kinderen?

Onze eerste prioriteit ligt bij het welbevinden van de kinderen. Wij geven kinderen een welkom gevoel. We maken de kinderen wegwijs op de groep en de locatie en besteden extra aandacht aan het kennis maken met elkaar. We bespreken met elkaar wat we gaan doen.

Kunnen kinderen hun huiswerkpakket maken?

Schoolkinderen hebben schoolopdrachten, die zij uiteraard ook op de noodopvang locatie kunnen doen. De scholen faciliteren in de leermiddelen en een leerkracht ter ondersteuning van deze activiteiten. De pedagogisch medewerkers springen bij wanneer nodig.  

Moeten ouders wel of niet doorbetalen als hun kind niet mag komen?

Ja, maar zij krijgen het geld wel terug. Alle ouders die regulier gebruik maken van de kinderopvang worden gecompenseerd. Zij krijgen het verschil tussen het factuurbedrag en de kinderopvangtoeslag terug, en ook het stukje dat zij boven het toeslagtarief betalen. Dit laatste is al in mindering gebracht op de factuur van april, voor maart zal dit met terugwerkende kracht aangepast worden dan wel aan ouders terug gestort worden.

Waarom moet de factuur betaald worden als er geen opvang is voor mijn kind

Waarom moet de factuur toch betaald worden?

Om zaken op korte termijn zo goed mogelijk te laten verlopen is het dringend verzoek om de gehele factuur van de opvang (dus ook uw eigen bijdrage) gewoon te betalen. Hier zijn een aantal redenen voor:

 • De overheid heeft de voorkeur voor een compensatie regeling waarin zo min mogelijk administratieve handelingen nodig zijn. Als de opvang niet betaald wordt, is er ook geen recht op kinderopvangtoeslag. Dat geeft een enorme administratieve druk op zowel de kinderopvangorganisaties als de Belastingdienst.
 • U behoudt uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
 • Kinderopvangorganisaties zijn open om de kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben noodopvang te bieden.
 • Ook moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt.

Is het niet beter om mijn kinderopvangplaats op te zeggen?

Nee, u hoeft hier nu nog geen beslissing over te nemen; er zijn een aantal regelingen nu al mogelijk, en in ontwikkeling:

 • De overheid heeft laten weten dat er een compensatieregeling komt voor de ouders die wegens de sluiting geen gebruik kunnen maken van de opvang.
 • Verwacht u dat uw inkomen lager wordt, dan kunt u uw inkomen nu al wijzigen via toeslagen.nl. De kinderopvangtoeslag wordt dan verhoogd.
 • Mocht u worden ontslagen, dan behoudt u 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag
 • De noodopvang voor kinderen van ouders in de cruciale beroepen is kosteloos.
 • Mocht u ernstig in de problemen komen, neemt u dan alstublieft contact op met onze afdeling debiteurenbeheer.