Kwaliteit & Rapporten

TintelTuin biedt kinderopvang die voldoet aan de kwaliteitseisen die de Wet Kinderopvang stelt. Ook is TintelTuin onderdeel van  Kwaliteit in Kinderopvang (KIK). Samen met de KIK-partners heeft TintelTuin een Handvest Kwalitatieve Opvang opgesteld, met daarin 10 punten waarvoor wij als kinderopvangorganisaties ons verantwoordelijk voor voelen en waarop u ons kunt en mag aanspreken. Dit handvest heeft grote overeenkomsten met het Handvest Kwalitatieve Kinderopvang dat een aantal Amsterdamse kinderopvangorganisaties, waaronder TintelTuin, heeft opgesteld.

Volgens de Wet Kinderopvang moeten kindercentra voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. De toezichthouder van de GGD controleert of bedrijven voldoen aan deze eisen. De meest recente inspectierapporten zijn te raadplegen via de website van de GGD en het Landelijk Register Kinderopvang. Klik hieronder op een locatie voor het inspectierapport.

Albatros                      
Buikslotermeer (BSO)
De Banne (KDV)
De Boei (BSO)
De Capelle (BSO)
De Draaimolen (KDV)
De Draaimolen (BSO)
De Golfbreker (BSO)
De Golfbreker, dependance (BSO)
De Golfbreker (KDV)
De Grote Grutto (KDV)   
De Grote Grutto (BSO)
De Grote Grutto (PSZ)
De Hoek (KDV) 
De Hoek (BSO) 
De Hoeksteen 
De Houtduif (KDV) 
De Houtduif (BSO) 
De Komeet 
De Koppoter 
De Korenaar 
De Kweekvijver 
De Nachtegaal
De Oceaan (BSO)
De Oceaan (KDV)
De Ooievaar (KDV) 
De Ooievaar (BSO) 
De Paltrok 
De Papegaai 
De Paradijsvogel
De Piramide (BSO) 
De Spiegel (KDV)
De Spiegel (BSO)
De Stadshoeve (KDV) 
De Stadshoeve (BSO) 
De Stap 
De Torenmolen (KDV) 
De Torenmolen (BSO) 
De Vijf Sterren (KDV) 
De Vijf Sterren (BSO) 
De Vijf Sterren (PSZ) 
De Vuurvogel (BSO)  
De Vuurvogel, dependance (BSO) 
De Vuurvogel (KDV)
De Wagemaker
De Weijde Blick (BSO)
De Westerkim (BSO)
De Wilgenboom (KDV)
De Wilgenboom (BSO) 
De Windroos
Flindr 
Het Koraal 
Het Koraal, Kreekrijk 3 (BSO) 
Het Luchtkasteel (KDV) 
Het Luchtkasteel (BSO) 
Het SchatRijk (BSO) 
Het Twiske (BSO) 
Johanna Margaretha (KDV) 
Johanna Margaretha  (BSO) 
Johanna Margaretha, dependance (BSO) 
Nieuwendam
NoordRijk (KDV) 
NoordRijk (BSO)
Octant (BSO)
Op de Step Purmerend
Peuterschool Buikslotermeer
Simcha (KDV) 
Simcha (BSO) 
't Swaentje (KDV) 
't Swaentje (BSO) 
Tamarinde (BSO) 
Toermalijn 
Tijstroom 

De koppeling met de inspectierapporten van de locaties voor Peuterspelen in Zaanstad vindt u op de webpagina van de betreffende locaties voor Peuterspelen.

Ouderpanel
Periodiek verstuurt TintelTuin aan ouders, verzorgers die zich opgegeven hebben voor het ouderpanel, een aantal vragen die betrekking hebben op de kinderopvang. De resultaten van het ouderpanel geven richting aan het verbeteren van de dienstverlening van TintelTuin en'/of het ontwikkelen van nieuwe producten.
Klik hier voor de resultaten van het panel mei 2014.