Home > Locaties > IJdoorn (voorschool)

Welkom bij voorschool IJdoorn in Amsterdam-Noord

Op 1 maart start voorschool IJdoorn. Op de voorschool vangen wij kinderen op in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Daarna kunnen de kinderen naar de BSO doorstromen. 

Samenwerking met het basisonderwijs

Bij voorschool IJdoorn en BSO IJdoorn werken we samen met de IJdoorn-school van schoolbestuur Innoord. Hiermee ontstaat er een mooi aanbod dat een basis is voor de inhoudelijke samenwerking met als doel om onderwijs en opvang integraal aan te bieden aan kinderen van 2-13 jaar.

 Groepen

Groep Blauw is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30-12.30 uur.
Groep Geel is open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.30-12.30 uur.
Groep Groen is open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 08.30-12.30 uur.

Activiteiten

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om alles om zich heen op een veilige manier te ontdekken. Op voorschool IJdoorn wordt gewerkt met een VVE programma (voor en vroegschoolse educatie). We volgen de methode Uk & Puk. Deze methode richt zich op de stimulering van de brede ontwikkeling van kinderen. De ouders worden gestimuleerd om thuis met hun kind(eren) activiteiten te ondernemen die aansluiten bij het aanbod op de voorschoolgroep. Hier leren de kinderen spelenderwijs. We helpen kinderen telkens een stapje verder, spelenderwijs en op hun je eigen tempo.

Pedagogisch beleid en pedagogische werkwijze 

TintelTuin hanteert een algemeen pedagogisch beleid. In de pedagogische werkwijze (zie onder downloads op deze pagina) wordt voor een aantal onderdelen specifiek voor deze locatie een nadere invulling gegeven. 

Bent u enthousiast geworden na het lezen van deze informatie en wilt u meer weten over onze voorschool? Bel naar de afdeling relatiebeheer van TintelTuin. Als u wilt, kunt u meteen een afspraak maken voor een (tijdens corona maatregelen een digitale) rondleiding. Graag tot ziens op voorschool IJdoorn!

Per 1 maart 2022 verzorgt TintelTuin de voorschool (voor kinderen van 2,5 -4 jaar) en de buitenschoolse opvang van de IJdoorn-school.

Samenwerking met het basisonderwijs


Bij voorschool en BSO IJdoorn werken we samen met de IJdoorn-school. Hiermee ontstaat er een mooi aanbod dat een basis is voor de inhoudelijke samenwerking met als doel om onderwijs en opvang integraal aan te bieden aan kinderen van 0-13 jaar.

Pedagogisch beleid en pedagogische werkwijze 

TintelTuin hanteert een algemeen pedagogisch beleid.  Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze informatie en wil je meer weten over onze buitenschoolse opvang? Stuur dan een mail naar ijdoorn@tinteltuin.nl. Graag tot ziens op BSO IJdoorn!

Ik wil mijn kind inschrijven    

Gegevens

Adres:
Alkmaarstraat 14
1024 TT Amsterdam

088 0780780

LRKP:
165304649

Locatiemanager:
Renate Piet
 IJdoorn (voorschool)  Manager afbeelding

Gekoppelde scholen

Ijdoorn-school

Speciale voorzieningen

Downloads

> Download inspectierapport

> Download pedagogische werkwijze