Home > Locaties > Buikslotermeer (voorschool)

Welkom bij Voorschool De Buikslotermeer in Amsterdam - Noord

Voorschool De Buikslotermeer ligt vlakbij het Buikslotermeerplein in de nabijheid van de Noord/Zuidlijn. Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen samen spelend leren. Hier hebben zij een uitdagende leeromgeving in een veilig pedagogisch klimaat zodat zij een goede start kunnen maken op de basisschool. Het kind staat centraal en de activiteiten sluiten aan bij wat elk kind kan en nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Er is extra aandacht voor taal, maar daarnaast is er ook veel tijd voor vrij spelen, tekenen, zingen, spelletjes doen, en bewegen.

Openingstijden

Voorschool Buikslotermeer is geopend op van maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag. Voorschool Buikslotermeer is geopend van 08.45-12.45 uur.
Er zijn 2 groepen De Olifanten en De Tijgers.
Tijdens schoolvakanties is voorschool Buikslotermeer gesloten

Activiteiten 

Op De Buikslotermeer wordt gewerkt met een VVE programma (voor en vroegschoolse educatie),  in groep A en B volgen we het programma Uk en Puk. In groep Olifant volgen we de methode Kaleidoscoop. Beide methodes richten zich op de stimulering van de brede ontwikkeling van kinderen. De ouders worden gestimuleerd om thuis met hun kind(eren) activiteiten te ondernemen die aansluiten bij het aanbod op de voorschoolgroep. Op De Buikslotermeer hebben we een ouderkamer die elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ochtend is geopend van 08.30-12.00 uur. Bij de start van elke thema is er een thema bijeenkomst waar de oudercontact medewerker en een pedagogisch medewerker uitleg geven over het thema en hoe ouders hier thuis samen met hun kinderen ook thuis mee aan de slag kunnen.

Samenwerking met het basisonderwijs

Op De Buikslotermeer bieden we ook buitenschoolse opvang aan; hiermee ontstaat er een mooi aanbod dat een basis is voor de inhoudelijke samenwerking met als doel om onderwijs en opvang integraal aan te bieden aan kinderen van 2-13 jaar.

Pedagogisch beleid en pedagogische werkwijze 

TintelTuin hanteert een algemeen pedagogisch beleid. In de pedagogische werkwijze (zie onder downloads op deze pagina) wordt voor een aantal onderdelen specifiek voor deze locatie een nadere invulling gegeven. 

Bent u enthousiast geworden na het lezen van deze informatie en wilt u meer weten over onze voorschool? Bel naar De Buikslotermeer en vraag naar de locatiemanager. Als u wilt, kunt u meteen een afspraak maken voor een rondleiding. Graag tot ziens op Voorschool De Buikslotermeer! 

Ik wil mijn kind inschrijven    

Gegevens

Adres:
Breedveld 7
1025 PZ Amsterdam

088-0780331

LRKP:
256324359

Locatiemanager:
Renate Piet
Buikslotermeer (voorschool) Manager afbeelding

Openingstijden:
08.45-12.45

Speciale voorzieningen

Downloads

> Download inspectierapport

> Download pedagogische werkwijze

KlantOK