Home > Locaties > De Draaimolen (KDV)

Welkom bij kinderdagverblijf De Draaimolen in Amsterdam - Noord

De Draaimolen is een kindercentrum. Dit betekent dat er in één gebouw een kinderdagverblijf (0 tot 4 jaar) en een buitenschoolse opvang (4 tot 13 jaar) zijn gevestigd. De Draaimolen is een bruisend en actief kinderdagverblijf in de Molenwijk. De groepen zijn ruim en licht en de kinderen kunnen in de verschillende hoeken spelenderwijs zich ontwikkelen. Elke groep heeft een eigen buitenruimte die gedeeld wordt met de naastgelegen groep. In totaal hebben we 3 buitenruimtes op het kinderdagverblijf waar heerlijk buiten gespeeld kan worden.

Kinderdagverblijf De Draaimolen heeft 3 babygroepen van 0-2 jaar, 2 peutergroepen van 2-4 jaar en 1 peuterochtendgroep (voorschoolgroep) van 2,5-4 jaar. De voorschoolgroep is open van 08.45 - 12.45 uur. 

Activiteiten

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om alles om zich heen op een veilige manier te ontdekken. De deuren tussen de verschillende groepen worden dan ook vaak opengezet zodat de kinderen met het speelgoed, de verschillende hoekjes en met kinderen van de andere groepen kunnen spelen. 
Op onze babygroepen volgen wij onze jongste baby’s in hun eigen ritme en behoefte. De medewerkers proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij dit ritme. Onze dreumesen op de babygroep volgen wel al de dagelijkse onderdelen en de rituelen en gebruiken uit het programma Kaleidoscoop, dit geeft ook al op jonge leeftijd houvast in de dag en zodra ze zover zijn dat ze doorstormen naar de peutergroep zijn ze al bekend met ons programma.  Op de peutergroepen wordt gewerkt met het VVE programma Kaleidoscoop. Met dit programma leren de kinderen spelenderwijs. We helpen kinderen telkens een stapje verder,  spelenderwijs en op hun je eigen tempo.
Op kinderdagverblijf De Draaimolen werken wij met thema's. Een bepaald thema staat centraal in de groep en wordt uitgewerkt aan de hand van verschillende activiteiten, die passen bij de belevingswereld van het kind. Wij letten daarbij op het stimuleren van de ontwikkeling. Door op deze manier te werken, hebben wij veel inzicht in de mogelijkheden van kinderen en kunnen wij de kinderen helpen op de vlakken waar zij extra aandacht nodig hebben. 

Pedagogisch beleid en pedagogische werkwijze 

TintelTuin hanteert een algemeen pedagogisch beleid. In de pedagogische werkwijze (zie onder downloads op deze pagina) wordt voor een aantal onderdelen specifiek voor deze locatie een nadere invulling gegeven. 

Bent u enthousiast geworden na het lezen van deze informatie en wilt u meer weten over onze kinderdagopvang? Bel naar De Draaimolen en vraag naar de locatiemanager. Als u wilt, kunt u meteen een afspraak maken voor een rondleiding. U krijgt in dit filmpje al een impressie! Graag tot ziens op KDV De Draaimolen!

Ik wil mijn kind inschrijven     Ik wil een rondleiding aanvragen

Gegevens

Adres:
Molenwijk 3A
1035 EE Amsterdam

088-0780340

LRKP:
131008584

Locatiemanager:
Maureen Matser
De Draaimolen (KDV) Manager afbeelding

Openingstijden:
07:30 tot 18:30

Speciale voorzieningen

Downloads

> Download inspectierapport

> Download pedagogische werkwijze

KlantOK