Home > Locaties > De Grote Grutto (peuterspelen)

Welkom bij peuterspelengroep De Grote Grutto in Ilpendam                   

De peuterspelengroep van De Grote Grutto ligt in het landelijk gelegen dorp Ilpendam. Deze locatie ligt in de dorpskern en is gevestigd in een modern gebouw, samen met de Van Randwijkschool, basisschool Sebastianus, bibliotheek en het kinderdagverblijf. De locatie is goed te bereiken vanuit de wijken de Gors en Weidevenne in Purmerend en de N247 richting Amsterdam
Het peuterspelen is gevestigd in een modern, licht lokaal in Brede school De Grote Grutto. Er zijn verschillende speelhoeken gecreëerd, zoals een poppenhoek met een winkeltje, een bouw- en een leeshoek. Daarnaast kunnen de kinderen aan de tafel bij het podium lekker puzzelen, spelletjes doen en knutselen. Verder doen wij regelmatig activiteiten in de speelhal en de hal van het kinderdagverblijf. Onze buitenruimte is omheind en ingericht met verschillende speelmogelijkheden, zoals een zandbak, waterspeelhoek en een fietsparcours.

Activiteiten

De kinderen worden spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Peuterspelen staat in het teken van samen spelen, samen delen en rekening houden met elkaar in een veilige en vertrouwde omgeving. Er is aandacht voor sociale relaties, taal en motoriek. Er wordt aan de kinderen voorgelezen en ze worden uitgedaagd om spelletjes te spelen, samen te zingen, te knutselen en uiteraard ook buiten te spelen!
Daarnaast werken wij  regelmatig met verschillende thema’s die aansluiten bij het voorstellingsvermogen en de ontwikkeling van het kind. Verder is er ruimte voor bijzondere activiteiten, zoals de viering van Sinterklaas, Kerst, en onze jaarlijkse excursie naar de boerderij.

Samenwerking in de Brede school

Peuterspelen De Grote Grutto werkt nauw samen met het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de basisscholen. Als kinderopvang brengen we samenhang in de overgang naar school, door de warme overdracht te geven aan de leerkracht. Daarnaast stemmen wij feesten, zoals Sinterklaas, Kers en Pasen af met de scholen en het kinderdagverblijf.

Pedagogisch beleid en pedagogische werkwijze 

TintelTuin hanteert een algemeen pedagogisch beleid. In de pedagogische werkwijze (zie onder downloads op deze pagina) wordt voor een aantal onderdelen specifiek voor deze locatie een nadere invulling gegeven. 

Bent u enthousiast geworden na het lezen van deze informatie en wilt u meer weten over onze kinderdagopvang? Bel naar De Grote Grutto en vraag naar de locatiemanager. Als u wilt, kunt u meteen een afspraak maken voor een rondleiding.
Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, dan heeft de Gemeente Waterland ook een subsidiemogelijkheid: https://www.waterland.nl/product/tegemoetkoming-kinderopvangpeuteropvang-gemeente-waterland.
Graag tot ziens op Peuterspelen De Grote Grutto!

Ik wil mijn kind inschrijven    

Gegevens

Adres:
Gruttostraat 7
1452 XH Ilpendam

088-0780370

LRKP:
152413972

Locatiemanager:
Jolanda Beffers
De Grote Grutto (peuterspelen) Manager afbeelding

Speciale voorzieningen

Downloads

> Download inspectierapport

> Download pedagogische werkwijze

KlantOK