Home > Locaties > De Vijf Sterren (KDV)

Welkom bij kinderdagverblijf De Vijf Sterren in Amsterdam - Noord

KDV De Vijf Sterren maakt onderdeel uit van IKC De Vijf Sterren, bestaande uit een voorschool voor kinderen van 2 tot 4 jaar, een kinderdagverblijf met exclusieve babyopvang 0 tot 1 jaar, en de groepen 1 tot 4 jaar  en 0 tot 4 jaar, en een buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar en een basisschool. De locatie ligt in de wijk Nieuwendam en is goed te bereiken vanaf de uitvalswegen richting Amsterdam-Noord en Schellingwoude. 

Activiteiten

Wij werken op kinderdagverblijf De Vijf Sterren met het VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) programma Kaleidoscoop. Dit programma richt zich op het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen. Er is veel aandacht voor taalontwikkeling, motoriek, maar ook voor sociale relaties en creativiteit. Het belangrijkste kenmerk van Kaleidoscoop is dat kinderen spelenderwijs leren doordat ze zelf actief betrokken zijn bij hun omgeving. Dit komt tot uiting in de inrichting van de ruimte, het dagschema, het activiteitenaanbod en de gehele werkwijze. De ruimten zijn ingericht volgens ons inrichtingsbeleid. Er zijn verschillende hoeken met uitdagend speelgoed, materialen en spelletjes. Elke dag gaan de kinderen buitenspelen en worden er leuke activiteiten georganiseerd. Wekelijks krijgen de kinderen een beredeneerd aanbod van activiteiten, waardoor ze zich naar eigen behoefte en in eigen tempo kunnen ontwikkelen. Om dit te bepalen volgen we de kinderen met behulp van het kindvolgsysteem KIJK, waarmee ook de doorgaande lijn met het basisonderwijs is geborgd.
De ouders worden gestimuleerd om thuis met hun kind(eren) activiteiten te ondernemen die aansluiten bij het aanbod op het kinderdagverblijf. Op deze manier dragen we er zorg voor dat de kinderen een verrijkt aanbod krijgen en worden voorbereid op de overgang naar de basisschool. 

Pedagogisch beleid en pedagogische werkwijze 

TintelTuin hanteert een algemeen pedagogisch beleid. In de pedagogische werkwijze (zie onder downloads op deze pagina) wordt voor een aantal onderdelen specifiek voor deze locatie een nadere invulling gegeven. 

Bent u enthousiast geworden na het lezen van deze informatie en wilt u meer weten over onze kinderdagopvang? Bel naar De Vijf Sterren en vraag naar de locatiemanager. Als u wilt, kunt u meteen een afspraak maken voor een rondleiding. Graag tot ziens op KDV De Vijf Sterren!

Ik wil mijn kind inschrijven     Ik wil een rondleiding aanvragen

Gegevens

Adres:
Markengouw 245 c
1024 EA Amsterdam

020-6360008

LRKP:
753009304

Locatiemanager:
Marian Kraan
De Vijf Sterren (KDV) Manager afbeelding

Openingstijden:
07:30 tot 18:30

Speciale voorzieningen

Downloads

> Download inspectierapport

> Download pedagogische werkwijze

KlantOK