Home > Locaties > De Vijf Sterren (voorschool)

Welkom bij Voorschool De Vijf Sterren in Amsterdam - Noord

Voorschool de Vijf Sterren is gesitueerd in het schoolgebouw van IKC de Vijf Sterren. Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen samen spelend leren. Hier hebben zij een uitdagende leeromgeving in een veilig pedagogisch klimaat zodat zij een goede start kunnen maken op de basisschool. Het kind staat centraal en de activiteiten sluiten aan bij wat elk kind kan en nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Er is extra aandacht voor taal, maar daarnaast is er ook veel tijd voor vrij spelen, tekenen, zingen, spelletjes doen, en bewegen. Er zijn in totaal drie groepen met maximaal 16 kinderen per groep.

Openingstijden

Voorschool De Vijf Sterren is geopend op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag.
Openingstijden: van 08.30-12.30 uur.

Tijdens schoolvakanties is voorschool De Vijf Sterren gesloten.

Activiteiten

Op voorschool de Vijf Sterren wordt gewerkt met een VVE programma (voor en vroegschoolse educatie). We volgen de methode Uk & Puk. Deze methode richt zich op de stimulering van de brede ontwikkeling van kinderen. De ouders worden gestimuleerd om thuis met hun kind(eren) activiteiten te ondernemen die aansluiten bij het aanbod op de voorschoolgroep. Op de Vijf Sterren is een ouderkamer waar Voorschool ook gebruik van mag maken. Bij de start van elke thema is er een thema bijeenkomst waar uitleg wordt geven over het thema en hoe ouders hier thuis samen met hun kinderen ook mee aan de slag kunnen.

Samenwerking met de basisschool

Op de Vijf Sterren bieden we ook buitenschoolse opvang aan; hiermee ontstaat er een mooi aanbod dat een basis is voor de inhoudelijke samenwerking met als doel om onderwijs en opvang integraal aan te bieden aan kinderen van 4-12 jaar.

Pedagogisch beleid en pedagogische werkwijze 

TintelTuin hanteert een algemeen pedagogisch beleid. In de pedagogische werkwijze (zie onder downloads op deze pagina) wordt voor een aantal onderdelen specifiek voor deze locatie een nadere invulling gegeven. 
Bent u enthousiast geworden na het lezen van deze informatie en wilt u meer weten over onze voorschool? Bel naar De Vijf Sterren ((020-6360008) ) en vraag naar de locatiemanager. Als u wilt, kunt u meteen een afspraak maken voor een rondleiding. Graag tot ziens op voorschool De Vijf Sterren!

Ik wil mijn kind inschrijven    

Gegevens

Adres:
Markengouw 245 c
1024 EA Amsterdam

020-6360008

LRKP:
753009304

Locatiemanager:
Marian Kraan
De Vijf Sterren (voorschool) Manager afbeelding

Openingstijden:
08.30 - 12.30

Speciale voorzieningen

Downloads

> Download inspectierapport

> Download pedagogische werkwijze

KlantOK