> > De Vijf Sterren (voorschool)

Welkom bij Voorschool De Vijf Sterren in Amsterdam - Noord

Voorschool De Vijf Sterren is onderdeel van Kind Centrum De Vijf Sterren, waarin  een voorschool (2 - 4 jaar), een kinderdagverblijf (0 tot 4 jaar) een buitenschoolse opvang ( 4 tot 13 jaar) en een basisschool zijn gevestigd. Hiermee ontstaat er een mooi aanbod dat een basis vormt voor de inhoudelijke samenwerking tussen TintelTuin en  basisschool De Vijf Sterren van AMOS. De locatie ligt in de wijk Nieuwendam en is goed te bereiken vanaf de uitvalswegen richting Amsterdam-Noord en Schellingwoude. De voorschool is speciaal voor peuters van 2 tot 4 jaar.

Activiteiten

Wij werken met het programma Vroeg- en voorschoolse (VVE) programma Puk & Ko. Dit programma richt zich op het stimuleren van de  brede ontwikkeling van kinderen. Er is veel aandacht voor taalontwikkeling, motoriek, maar ook voor sociale relaties en creativiteit. Het belangrijkste kenmerk is dat kinderen spelenderwijs leren doordat ze zelf actief betrokken zijn bij hun omgeving. Dit komt tot uiting in de inrichting van de ruimte, het dagschema, het activiteitenaanbod en de gehele werkwijze. Wekelijks krijgen de kinderen een beredeneerd aanbod van activiteiten, waardoor ze zich naar eigen behoefte en in eigen tempo kunnen ontwikkelen. Om dit te bepalen volgen we de kinderen met behulp van het kindvolgsysteem KIJK, waarmee ook de doorgaande lijn met het basisonderwijs is geborgd.
De ouders worden gestimuleerd om thuis met hun kind(eren) activiteiten te ondernemen die aansluiten bij het aanbod op de voorschool. Zij krijgen hiervoor uitleg van de oudercontactmedewerker in de ouderkamer. Op deze manier dragen wij er zorg voor dat de kinderen een verrijkt aanbod krijgen en worden voorbereid op de overgang naar de basisschool.

Ouders kunnen zelf hun kind inschrijven voor de voorschool (klik hier voor het aanmeldingsformulier), maar ook het ouder- kindcentrum (OKC/consultatiebureau) kan kinderen verwijzen naar de voorschool. De voorschool is een goede voorbereiding op de basisschool. Klik hier voor het informatieboekje.

Samenwerking met de basisschool

Het voorschoolprogramma Puk & Co wordt zowel op de peutergroepen als in de groepen 1 en 2 van de basisschool aangeboden. Hiermee wordt een doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen gewaarborgd.  

Pedagogisch beleid en pedagogische werkwijze 

TintelTuin hanteert een algemeen pedagogisch beleid. In de pedagogische werkwijze (zie onder downloads op deze pagina) wordt voor een aantal onderdelen specifiek voor deze locatie een nadere invulling gegeven. 
Bent u enthousiast geworden na het lezen van deze informatie en wilt u meer weten over onze voorschool? Bel naar De Vijf Sterren en vraag naar de locatiemanager. Als u wilt, kunt u meteen een afspraak maken voor een rondleiding. Graag tot ziens op voorschool De Vijf Sterren!

Ik wil mijn kind inschrijven     Ik wil een rondleiding aanvragen

Gegevens

Adres:
Markengouw 245 c
1024 EA Amsterdam

020-6360008

LRKP:
753009304

Locatiemanager:
Jitske Veenboer

Openingstijden:
08.30 - 12.30

Speciale voorzieningen

Downloads

> Download inspectierapport

> Download pedagogische werkwijze

KlantOK