Home > Locaties > IJplein (voorschool)

Welkom bij Voorschool IJplein in Amsterdam - Noord

Voorschool IJplein ligt aan het ‘t Y en tegenover de IJplein School. Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen samen spelend leren. Hier hebben zij een uitdagende leeromgeving in een veilig pedagogisch klimaat zodat zij een goede start kunnen maken op de basisschool. Het kind staat centraal en de activiteiten sluiten aan bij wat elk kind kan en nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Er is extra aandacht voor taal, maar daarnaast is er ook veel tijd voor vrij spelen, tekenen, zingen, spelletjes doen, en bewegen. Er is 1 groep en deze groep bestaat uit maximaal 15 kinderen.

Openingstijden

Voorschool IJplein is geopend op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag.
Openingstijden Tijden: van 08.45-12.45 uur.

Tijdens schoolvakanties is voorschool IJplein  gesloten.

Activiteiten 

Op voorschool IJplein wordt gewerkt met een VVE programma (voor en vroegschoolse educatie). We volgen de methode Kaleidoscoop. Deze methode richt zich op de stimulering van de brede ontwikkeling van kinderen. De ouders worden gestimuleerd om thuis met hun kind(eren) activiteiten te ondernemen die aansluiten bij het aanbod op de voorschoolgroep. Op de IJpleinschool is een ouderkamer waar Voorschool IJplein gebruik van mag maken. Bij de start van elke thema is er een thema bijeenkomst waar uitleg wordt geven over het thema en hoe ouders hier thuis samen met hun kinderen ook mee aan de slag kunnen.

Samenwerking met het basisonderwijs

Op Yplein bieden we ook buitenschoolse opvang aan; hiermee ontstaat er een mooi aanbod dat een basis is voor de inhoudelijke samenwerking met als doel om onderwijs en opvang integraal aan te bieden aan kinderen van 2-13 jaar.

Pedagogisch beleid en pedagogische werkwijze 

TintelTuin hanteert een algemeen pedagogisch beleid. In de pedagogische werkwijze (zie onder downloads op deze pagina) wordt voor een aantal onderdelen specifiek voor deze locatie een nadere invulling gegeven. 

Bent u enthousiast geworden na het lezen van deze informatie en wilt u meer weten over onze voorschool? Bel naar kinderdagverblijf De Nachtegaal (06-36338687) en vraag naar de locatiemanager. Als u wilt, kunt u meteen een afspraak maken voor een rondleiding. Graag tot ziens op Voorschool IJplein! 

Ik wil mijn kind inschrijven    

Gegevens

Adres:
Gedempte Insteekhaven 80
1021 RB Amsterdam

088-0780497

LRKP:
175989230

Locatiemanager:
Selma Schalkwijk

Gekoppelde scholen

IJplein school

Speciale voorzieningen

Downloads

> Download inspectierapport

> Download pedagogische werkwijze