Home > Locaties > NoordRijk (KDV)

Welkom bij kinderdagverblijf NoordRijk in Amsterdam - Noord

Tussen alle prachtige nieuwbouwwoningen in wijk De Bongerd staat KDV NoordRijk. Dit kinderdagverblijf maakt samen met buitenschoolse opvang NoordRijk en basisschool NoordRijk deel uit van Integraal Kind Centrum NoordRijk, waardoor het ook wel ' alles in een school' wordt genoemd. Wij bieden opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 13 jaar. IKC NoordRijk is voor alle kinderen de plek om op te groeien. Het gebouw is modern, voorzien van alle benodigdheden voor school en opvang en duidelijk speciaal hiervoor ontworpen.

Activiteiten 

KDV NoordRijk werkt met het VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) programma Kaleidoscoop. Dit programma richt zich op stimuleren van de  brede ontwikkeling van kinderen. Het belangrijkste kenmerk van Kaleidoscoop is dat kinderen spelenderwijs leren doordat ze zelf actief betrokken zijn bij hun omgeving. Dit komt tot uiting in de inrichting van de ruimte, het dagschema, het thematische activiteitenaanbod en de gehele werkwijze. Wekelijks krijgen de kinderen een beredeneerd aanbod van activiteiten, waardoor ze zich naar eigen behoefte en in eigen tempo kunnen ontwikkelen. Om dit te bepalen volgen we de kinderen met behulp van het kindvolgsysteem KIJK!, waarmee ook de doorgaande lijn met het basisonderwijs is geborgd. De ouders worden gestimuleerd om thuis met hun kind(eren) activiteiten te ondernemen die aansluiten bij het aanbod op het kinderdagverblijf. 

KDV NoordRijk is een kinderdagverblijf met een voorschoolgroep. Peuters van 2,5 tot 4 jaar kunnen hier samen spelend leren.  

Pedagogisch beleid en pedagogische werkwijze 

TintelTuin hanteert een algemeen pedagogisch beleid. In de pedagogische werkwijze (zie onder downloads op deze pagina) wordt voor een aantal onderdelen specifiek voor deze locatie een nadere invulling gegeven. 

Bent u enthousiast geworden na het lezen van deze informatie en wilt u meer weten over onze kinderdagopvang? Bel naar NoordRijk en vraag naar de locatiemanager. Als u wilt, kunt u meteen een afspraak maken voor een rondleiding. Graag tot ziens op KDV NoordRijk! 

Ik wil mijn kind inschrijven     Ik wil een rondleiding aanvragen

Gegevens

Adres:
Braeburnstraat 1
1036 LD Amsterdam

020-3372192

LRKP:
110703972

Locatiemanager:
Alice Koppen

Openingstijden:
07:30 tot 18:30

Speciale voorzieningen

Downloads

> Download inspectierapport

> Download pedagogische werkwijze

KlantOK