Home > Locaties > NoordRijk (voorschoolgroep)

Welkom bij de voorschoolgroepen van IKC NoordRijk in Amsterdam - Noord

Tussen alle prachtige nieuwbouwwoningen in wijk De Bongerd staat IKC NoordRijk. In dit IKC werken het kinderdagverblijf, de voorschoolgroepen, de buitenschoolse opvang NoordRijk en de basisschool samen aan een aanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar. IKC NoordRijk is voor alle kinderen de plek om op te groeien. Het gebouw is modern, voorzien van alle benodigdheden voor school en opvang en duidelijk speciaal hiervoor ontworpen.

Activiteiten 

Peuters van 2 tot 4 jaar kunnen hier samen spelend leren. Deze groepen bieden een uitdagende leeromgeving in een veilig pedagogisch klimaat zodat kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool. Het kind staat centraal en de activiteiten sluiten aan bij wat elk kind kan en nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Er is extra aandacht voor taal, maar daarnaast is er ook veel tijd voor vrij spelen, tekenen, zingen, spelletjes doen, en bewegen. Dit aanbod is een mooie verdere verdieping van de samenwerking tussen onderwijs en opvang binnen het IKC NoordRijk.

De voorschoolgroep werkt met het VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) programma Kaleidoscoop. Dit programma richt zich op stimuleren van de  brede ontwikkeling van kinderen. Het belangrijkste kenmerk van Kaleidoscoop is dat kinderen spelenderwijs leren doordat ze zelf actief betrokken zijn bij hun omgeving. Dit komt tot uiting in de inrichting van de ruimte, het dagschema, het thematische activiteitenaanbod en de gehele werkwijze. Wekelijks krijgen de kinderen een beredeneerd aanbod van activiteiten, waardoor ze zich naar eigen behoefte en in eigen tempo kunnen ontwikkelen. Om dit te bepalen volgen we de kinderen met behulp van het kindvolgsysteem KIJK!, waarmee ook de doorgaande lijn met het basisonderwijs is geborgd. De ouders worden gestimuleerd om thuis met hun kind(eren) activiteiten te ondernemen die aansluiten bij het aanbod op het kinderdagverblijf. 

De voorschoolgroep is 40 weken per jaar open.

Pedagogisch beleid en pedagogische werkwijze 

TintelTuin hanteert een algemeen pedagogisch beleid. In de pedagogische werkwijze (zie onder downloads op deze pagina) wordt voor een aantal onderdelen specifiek voor deze locatie een nadere invulling gegeven. 

Bent u enthousiast geworden na het lezen van deze informatie en wilt u meer weten over onze voorschool? Bel naar NoordRijk en vraag naar de locatiemanager. Als u wilt, kunt u meteen een afspraak maken voor een rondleiding. Graag tot ziens op NoordRijk! 

Ik wil mijn kind inschrijven    

Gegevens

Adres:
Braeburnstraat 1
1036 LD Amsterdam

020-3372192

LRKP:
110703972

Locatiemanager:
Alice Koppen

Openingstijden:
8.15 - 12.15

Speciale voorzieningen

Downloads

> Download inspectierapport

> Download pedagogische werkwijze