Peuterspelen De Golfbreker in Koog aan de Zaan

  1. Kom peuterspelen bij De Golfbreker, zodat je kind straks goed voorbereid naar groep 1 kan.

  2. Een prachtige locatie waar kinderen leren, spelen, bewegen en hun energie goed kwijt kunnen.

  3. Veel speelmogelijkheden voor buiten en binnen: popen- en een bouwhoek, een glijbaan, schommels, een buitenkeuken, en een 'tankstation' voor de fietsjes!

  4. Een opa en oma ochtend

  5. Samenwerking met veilig verkeer Nederland en de poetsbus.

  6. Twee bijzonder lieve pedagogisch medewerkers met hart voor de kinderen

  7. IKC vorming: nauwe samenwerking met het onderwijs. Gezamenlijke activiteiten/thema’s en doorgaande leerlijn die de doorstroom van opvang naar onderwijs vergemakkelijkt.

                              

Ik wil mijn kind inschrijven     Ik wil een rondleiding aanvragen

Home > Locaties > Peuterspelen De Golfbreker

Onze pedagogische experts

Tinteltuin medewerkers

Martine, meer dan 28 jaar ervaring

Door mijn open houding en niets te forceren kunnen kinderen bij mij zich zelf zijn en zich veilig voelen. Spelenderwijs samen iets leren met de kinderen vind ik onwijs leuk en ze daarbij steeds weer nieuwe uitdaging aan te bieden. Het werken met kinderen blijft leuk omdat ieder kind een individu is en geen kind hetzelfde en dat maakt mijn werk tot één grote uitdaging!

Tinteltuin medewerkers

Melanie, meer dan 15 jaar ervaring

Het meeste leuke aan het werken met kinderen vind ik dat ze je op ieder moment kunnen verrassen, door hun uitspraken, wat ze allemaal kunnen en kennen en hun nieuwsgierigheid. De kinderen vinden het geweldig om te knuffelen, te stoeien of samen een spelletje te doen en dat doe ik dan ook graag met ze. Geen dag en kind is hetzelfde en dat maakt dat ik dit werk nog steeds heel graag doe.

Onze werkwijze

Activiteiten voor kinderen

De kinderen worden spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Peuterspelen staat in het teken van samen spelen, samen delen en rekening houden met elkaar in een veilige en vertrouwde omgeving. Er is aandacht voor sociale relaties, taal en motoriek. Er wordt aan de kinderen voorgelezen en ze worden uitgedaagd om spelletjes te spelen, samen te zingen, te... Lees meer

Pedagogische werkwijze 

Ouders sluiten voor het Peuterspelen op deze locatie een overeenkomst met PeuterTuin. PeuterTuin is 100% onderdeel van TintelTuin. TintelTuin hanteert een  algemeen pedagogisch beleid. In de pedagogische werkwijze (zie onder downloads op deze pagina) wordt voor een aantal onderdelen specifiek voor deze locatie een nadere invulling gegeven.

Speciale voorzieningen

Boekstart

X

Deze locatie werkt met BoekStart. Dit is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen bevordert én ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. BoekStart gaat uit van de gedachte dat kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een voorsprong (op school) ontwikkelen waar ze hun hele leven voordeel van hebben. Samen een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren, versterkt bovendien de band tussen ouder en kind.

Boekstart
Klik voor info

IKC

X

Deze locatie is zich samen met de basisschool aan het ontwikkelen om een IKC te vormen. In een IKC wordt er geen onderscheid gemaakt tussen peuterspelen en het kinderdagverblijf en ook het onderwijs en de buitenschoolse opvang liggen in elkaars verlengde. Kinderen ervaren eenzelfde pedagogisch klimaat gedurende de hele dag, krijgen begeleiding van één team, dat zowel de talenten als de zorgen over de kinderen met elkaar deelt. Onderwerpen die op school worden behandeld, worden uitgebouwd en versterkt in de buitenschoolse opvang en andersom. Kinderen leren spelenderwijs. TintelTuin werkt samen met de schoolbesturen Agora (in Zaanstad) en AMOS en IN-Noord (in Amsterdam-Noord). 

Integraal Kind Centrum (IKC)
Klik voor info

Kapper

X

Bij deze locatie komt er een kinderkapper op locatie en kan w kind tijdens de opvang geknipt worden. Kinderen krijgen een positieve kapper-beleving en ouders worden ontzorgd. Ouders betalen hiervoor rechtstreeks aan de kapper.

Opvang met een kinderkapper
Klik voor info

VVE

X

Op deze locatie wordt gewerkt met een VVE-programma, bijvoorbeeld Kaleidoscoop, Piramide, Puk en Ko of Startblokken. Een VVE-programma is erop gericht onderwijsachterstanden bij jonge kinderen (vanaf circa 2,5 jaar) te voorkomen en waar nodig te bestrijden, door kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool. Er is veel aandacht voor zowel taalontwikkeling, motoriek, als sociale relaties en creativiteit. 
Het belangrijkste kenmerk is dat kinderen spelenderwijs leren doordat ze zelf actief betrokken zijn bij hun omgeving. Dit komt tot uiting in de inrichting van de ruimte, het dagschema, het activiteitenaanbod en de gehele werkwijze binnen het kinderdagverblijf. Wekelijks krijgen de kinderen een beredeneerd aanbod van diverse activiteiten, waardoor ze zich naar eigen behoefte en in eigen tempo kunnen ontwikkelen. Om dit te bepalen volgen we de kinderen met behulp van het kindvolgsysteem KIJK!, waarmee ook de doorgaande lijn met het basisonderwijs is geborgd. Op deze manier dragen we er zorg voor dat de kinderen een verrijkt aanbod krijgen en worden voorbereid op de overgang naar de basisschool.
Voor de ouders van de peutergroepen is er informatie die aansluit bij het aanbod op het kinderdagverblijf of de voorschool, zodat de kinderen ook thuis in hun ontwikkeling kunnen worden gestimuleerd. 

Vroeg- en Voorschoolse educatie locatie (VVE)
Klik voor info

Peuterspelen De Golfbreker in Koog aan de Zaan

Ik wil mijn kind inschrijven

Gegevens

Peuterspelen De Golfbreker

Adres:
Papiermolen 18
1541 RT Koog aan de Zaan

088-0780356

LRKP:
146907395

Locatiemanager:
Sandra Dusseldorp

> Download inspectierapport

> Download pedagogische werkwijze