Peuterspelen De Hoeksteen in Krommenie

Peuterspelen De Hoeksteen - Krommenie in het kort: 

  1. Ons motto: “Ieder kind is uniek en mag zichzelf zijn”  
  2. Een uitdagende, gezellige, groepsruimte met ruime speelhoeken waaronder een échte speelkeuken, een speelhuis en een auto-tafel!
  3. Hecht team met lieve, betrokken pedagogisch medewerkers. Allen met een groot hart voor kinderen
  4. Samen spelen, samen delen, samen in de kring zitten, activiteiten in een hele groep: kinderen worden bij ons spelenderwijs voorbereid op de basisschool
  5. Rennen, springen, fietsen, klimmen…we spelen elke dag actief buiten of in de gymzaal
  6. VVE-locatie: Voor- en Vroegschoolse Educatie stimuleert kinderen in hun ontwikkeling door een combinatie van spelen, werken en leren. 
  7. Zeer nauwe samenwerking met basisschool De Hoeksteen waardoor de peuters makkelijker doorstromen naar de “grote school” 
  8. Veel aandacht voor de sociale én motorische ontwikkeling van de peuters

Ik wil mijn kind inschrijven    

Home > Locaties > Peuterspelen De Hoeksteen

Onze pedagogische experts

Tinteltuin medewerkers

Rowie

Samen knuffelen, spelletjes doen, dansen en zingen, een potje voetbal of koprollen op het rek. Ik hou ervan om lekker actief bezig te zijn met de kinderen. Kinderen noemen mij een kletskous en praten graag met mij mee. Ook weten ze mij te vinden als ze samen een leuke activiteit willen bedenken. Samen maken we er altijd weer iets leuks van. Bijna niets is te gek voor mij.

Tinteltuin medewerkers

Itske

Kinderen zien mij denk ik, als een gekke, lieve juf die veel knuffels geeft. Ik hou ervan om “out of the box” te denken en kinderen mee te nemen in hun fantasie. Om bijvoorbeeld modder uit de tuin te halen, water erbij te doen en daarin varkentjes te zetten. Lekker kliederen samen! Kinderen zijn fantastisch met hun eerlijke uitspraken, ze zijn zo onbevangen en je krijgt veel dikke knuffels. Het is bijzonder om deel te mogen maken van hun ontwikkelingen en om ze te helpen groeien daarin. Met kinderen werken is een cadeautje, ik geniet van ze en hun blanco kijk op de wereld.

Tinteltuin medewerkers

Rosalie

De kinderen zien mij als een vrolijke, gezellige pedagogisch medewerker die altijd in is voor een grapje maar die ook voor elk individueel kind klaar staat! Elke dag word ik weer blij van alle vrolijke gezichtjes van de peuters. Hun puurheid werkt dan ook zó aanstekelijk, dat ik daar veel energie van krijg. Het werken met peuters is elke dag een feestje; samen ontdekken, samen bouwen, samen knutselen, samen lezen, samen zingen...

Onze werkwijze

Activiteiten voor de kinderen

De kinderen worden spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Peuterspelen staat in het teken van samen spelen, samen delen en rekening houden met elkaar in een veilige en vertrouwde omgeving. Er is aandacht voor sociale relaties, taal en motoriek. Er wordt aan de kinderen voorgelezen en ze worden uitgedaagd om spelletjes te spelen,... Lees meer

Pedagogische werkwijze 

Ouders sluiten voor het Peuterspelen op deze locatie een overeenkomst met PeuterTuin. PeuterTuin is 100% onderdeel van TintelTuin. TintelTuin hanteert een  algemeen pedagogisch beleid. In de pedagogische werkwijze (zie onder downloads op deze pagina) wordt voor een aantal onderdelen specifiek voor deze locatie een nadere invulling gegeven.

Speciale voorzieningen

Boekstart

X

Deze locatie werkt met BoekStart. Dit is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen bevordert én ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. BoekStart gaat uit van de gedachte dat kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een voorsprong (op school) ontwikkelen waar ze hun hele leven voordeel van hebben. Samen een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren, versterkt bovendien de band tussen ouder en kind.

Boekstart
Klik voor info

IKC

X

Deze locatie is zich samen met de basisschool aan het ontwikkelen om een IKC te vormen. In een IKC wordt er geen onderscheid gemaakt tussen peuterspelen en het kinderdagverblijf en ook het onderwijs en de buitenschoolse opvang liggen in elkaars verlengde. Kinderen ervaren eenzelfde pedagogisch klimaat gedurende de hele dag, krijgen begeleiding van één team, dat zowel de talenten als de zorgen over de kinderen met elkaar deelt. Onderwerpen die op school worden behandeld, worden uitgebouwd en versterkt in de buitenschoolse opvang en andersom. Kinderen leren spelenderwijs. TintelTuin werkt samen met de schoolbesturen Agora (in Zaanstad) en AMOS en IN-Noord (in Amsterdam-Noord). 

Integraal Kind Centrum (IKC)
Klik voor info

VVE

X

Op deze locatie wordt gewerkt met een VVE-programma, bijvoorbeeld Kaleidoscoop, Piramide, Puk en Ko of Startblokken. Een VVE-programma is erop gericht onderwijsachterstanden bij jonge kinderen (vanaf circa 2,5 jaar) te voorkomen en waar nodig te bestrijden, door kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool. Er is veel aandacht voor zowel taalontwikkeling, motoriek, als sociale relaties en creativiteit. 
Het belangrijkste kenmerk is dat kinderen spelenderwijs leren doordat ze zelf actief betrokken zijn bij hun omgeving. Dit komt tot uiting in de inrichting van de ruimte, het dagschema, het activiteitenaanbod en de gehele werkwijze binnen het kinderdagverblijf. Wekelijks krijgen de kinderen een beredeneerd aanbod van diverse activiteiten, waardoor ze zich naar eigen behoefte en in eigen tempo kunnen ontwikkelen. Om dit te bepalen volgen we de kinderen met behulp van het kindvolgsysteem KIJK!, waarmee ook de doorgaande lijn met het basisonderwijs is geborgd. Op deze manier dragen we er zorg voor dat de kinderen een verrijkt aanbod krijgen en worden voorbereid op de overgang naar de basisschool.
Voor de ouders van de peutergroepen is er informatie die aansluit bij het aanbod op het kinderdagverblijf of de voorschool, zodat de kinderen ook thuis in hun ontwikkeling kunnen worden gestimuleerd. 

Vroeg- en Voorschoolse educatie locatie (VVE)
Klik voor info

Peuterspelen De Hoeksteen in Krommenie

Ik wil mijn kind inschrijven

Gegevens

Adres:
Rosariumpark 182
1561 TZ Krommenie

088-0780667

LRKP:
168676631

Peuterspelen De Hoeksteen Manager afbeelding

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur

Locatiemanager:
Anouk Aafjes

> Download inspectierapport

> Download pedagogische werkwijze