Peuterspelen De Komeet in Krommenie

Peuterspelen De Komeet in het kort

  1. Vast team van betrokken en lieve medewerkers die al jaren samenwerken
  2. Ons motto: ieder kind is uniek, ieder kind mag zichzelf zijn
  3. Mooie eigen, ruime, sfeervolle groep met uitdagende speelhoeken
  4. Er is een ruim aanbod aan spel-, bouw-, lees-, knutsel-materialen. Voor elk kind is er iets leuks te kiezen!  
  5. Rennen, fietsen, klimmen, springen… Elke dag spelen wij een half uur buiten of zijn wij actief in de gymzaal
  6. Veel aandacht voor sociale vaardigheden en motoriek van de peuters 
  7. VVE locatie: Voor- en Vroegschoolse Educatie stimuleert kinderen in hun ontwikkeling door een combinatie van spelen, werken en leren
  8. Peuterspelen De Komeet is gevestigd in basisschool de Komeet. De hechte samenwerking met de school maakt de stap naar de “grote” school een stuk makkelijker

Ik wil mijn kind inschrijven    

Home > Locaties > Peuterspelen De Komeet

Onze pedagogische experts

Tinteltuin medewerkers

Marianne, meer dan 15 jaar ervaring

Kinderen zien mij als een beetje gekke juf die altijd vrolijk is en grapjes maakt. Veel is bij mij mogelijk en dat maakt dat een dag voor de kinderen op de BSO nooit saai is. Zo doe ik gezellig mee met de kinderen als we elkaar ingraven in de zandbak of helemaal losgaan op de trampoline of dat ene leuke project waar we samen een bloembak of buitenkeuken gaan zagen en timmeren!

Tinteltuin medewerkers

Marianna, meer dan 15 jaar ervaring

Ik ben een echte levensgenieter en ben dol op reizen en wandelen met mijn hondjes. Vrienden en familie zijn heel belangrijk voor mij en samen ga ik graag op stap en dan gezellig eten en kletsen. Wat ik nog meer graag doe? Fotograferen, bakken en koken, creatief bezig zijn en boeken lezen. En dan mijn echte passie: kinderen! Ik werk met zoveel plezier met hen samen. De wereld vanuit het kind is zo interessant en daar ben ik heel graag onderdeel van. De verhalen die kinderen vertellen, de uitdaging die zij mij geven en hun enthousiasme geeft mij veel energie om er een leuke dag van te maken samen!

Tinteltuin medewerkers

Delien

Ik krijg zoveel energie van de kinderen! Hun enthousiaste verhalen, grapjes en gezelligheid maken elke middag goed. Ik geniet van het samen met de kinderen bedenken en uitvoeren van activiteiten, gesprekjes voeren, ze leren om naar elkaar te luisteren en conflicten op te lossen, spelletjes doen aan het einde van een drukke middag… Als ‘senior pedagogisch medewerker’ bewaak ik samen met de pedagogisch coach en het team de kwaliteit van ons pedagogisch handelen op de BSO. We dagen elkaar uit om met een frisse blik te blijven kijken naar ons handelen en het zo goed mogelijk te doen voor de kinderen. Dat vind ik een hele leuke uitdaging!

Onze werkwijze

Activiteiten voor de kinderen

Kinderen worden spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Peuterspelen staat in het teken van samen spelen, samen delen en rekening houden met elkaar in een veilige en vertrouwde omgeving. Er is aandacht voor sociale relaties, taal en motoriek. Er wordt aan de kinderen voorgelezen en ze worden uitgedaagd om spelletjes te spelen, samen te zingen, te... Lees meer

Pedagogische werkwijze 

Ouders sluiten voor het Peuterspelen op deze locatie een overeenkomst met PeuterTuin. PeuterTuin is 100% onderdeel van TintelTuin. TintelTuin hanteert een  algemeen pedagogisch beleid. In de pedagogische werkwijze (zie onder downloads op deze pagina) wordt voor een aantal onderdelen specifiek voor deze locatie een nadere invulling gegeven.

Speciale voorzieningen

Boekstart

X

Deze locatie werkt met BoekStart. Dit is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen bevordert én ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. BoekStart gaat uit van de gedachte dat kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een voorsprong (op school) ontwikkelen waar ze hun hele leven voordeel van hebben. Samen een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren, versterkt bovendien de band tussen ouder en kind.

Boekstart
Klik voor info

IKC

X

Deze locatie is zich samen met de basisschool aan het ontwikkelen om een IKC te vormen. In een IKC wordt er geen onderscheid gemaakt tussen peuterspelen en het kinderdagverblijf en ook het onderwijs en de buitenschoolse opvang liggen in elkaars verlengde. Kinderen ervaren eenzelfde pedagogisch klimaat gedurende de hele dag, krijgen begeleiding van één team, dat zowel de talenten als de zorgen over de kinderen met elkaar deelt. Onderwerpen die op school worden behandeld, worden uitgebouwd en versterkt in de buitenschoolse opvang en andersom. Kinderen leren spelenderwijs. TintelTuin werkt samen met de schoolbesturen Agora (in Zaanstad) en AMOS en IN-Noord (in Amsterdam-Noord). 

Integraal Kind Centrum (IKC)
Klik voor info

VVE

X

Op deze locatie wordt gewerkt met een VVE-programma, bijvoorbeeld Kaleidoscoop, Piramide, Puk en Ko of Startblokken. Een VVE-programma is erop gericht onderwijsachterstanden bij jonge kinderen (vanaf circa 2,5 jaar) te voorkomen en waar nodig te bestrijden, door kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool. Er is veel aandacht voor zowel taalontwikkeling, motoriek, als sociale relaties en creativiteit. 
Het belangrijkste kenmerk is dat kinderen spelenderwijs leren doordat ze zelf actief betrokken zijn bij hun omgeving. Dit komt tot uiting in de inrichting van de ruimte, het dagschema, het activiteitenaanbod en de gehele werkwijze binnen het kinderdagverblijf. Wekelijks krijgen de kinderen een beredeneerd aanbod van diverse activiteiten, waardoor ze zich naar eigen behoefte en in eigen tempo kunnen ontwikkelen. Om dit te bepalen volgen we de kinderen met behulp van het kindvolgsysteem KIJK!, waarmee ook de doorgaande lijn met het basisonderwijs is geborgd. Op deze manier dragen we er zorg voor dat de kinderen een verrijkt aanbod krijgen en worden voorbereid op de overgang naar de basisschool.
Voor de ouders van de peutergroepen is er informatie die aansluit bij het aanbod op het kinderdagverblijf of de voorschool, zodat de kinderen ook thuis in hun ontwikkeling kunnen worden gestimuleerd. 

Vroeg- en Voorschoolse educatie locatie (VVE)
Klik voor info

Peuterspelen De Komeet in Krommenie

Ik wil mijn kind inschrijven

Gegevens

Adres:
Neptunuslaan 1
1562 XT Krommenie

088-0780427

LRKP:
759614143

Peuterspelen De Komeet Manager afbeelding

Openingstijden:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 12.30 uur

Locatiemanager:
Anouk Aafjes

> Download inspectierapport

> Download pedagogische werkwijze