Home > Locaties > Peuterspelen De Vuurvogel

Welkom bij Peuterspelen De Vuurvogel in Zaandam

Peuterspelen De Vuurvogel is gevestigd in basisschool De Vuurvogel in de wijk ‘t kalf. De ruimte is ingericht met leuke speelhoeken, zoals een huis-, bouw-,lees- en knutselhoek. Vrolijke kleuren en een huiselijke sfeer bieden de kinderen veiligheid en een omgeving waar zij zich kunnen ontwikkelen. Onze kinderen maken tijdens het buitenspelmoment gebruik van het kleuterplein van school. Hier staan uitdagende speeltoestellen en materialen, waar kinderen naar hartenlust mee kunnen spelen.

Openingstijden

maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur.  
Peuterspelen wordt 40 weken per jaar aangeboden, en is gesloten in schoolvakanties en gedurende 1 extra week.

Activiteiten

Peuterspelen staat in het teken van samen spelen, samen delen en rekening houden met elkaar in een veilige en vertrouwde omgeving. Kinderen worden spelenderwijs voorbereid op de basisschool.  Er is aandacht voor sociale relaties, taal en motoriek. Er wordt aan de kinderen voorgelezen en ze worden uitgedaagd om spelletjes te spelen, samen te zingen, te knutselen en uiteraard ook buiten te spelen!
Op deze locatie werken wij met het VVE programma Piramide. Deze methode stimuleert kinderen in hun ontwikkeling door een combinatie van spelen, werken en leren. Kinderen die extra hulp nodig hebben op het gebied van taalontwikkeling, krijgen extra individuele aandacht.
Ouders worden betrokken bij het programma omdat zij gestimuleerd worden door onder andere thuis met hun kind activiteiten te doen die aansluiten bij wat het kind tijdens het peuterspelen heeft gedaan.

Samenwerking met de basisschool

Wij werken nauw samen met basisschool de Vuurvogel en zijn een IKC in ontwikkeling. De kinderen van  Peuterspelen De Vuurvogel stromen in principe door naar basisschool de Vuurvogel. Het pedagogisch klimaat, thema's, activiteiten en feesten worden met deze basisschool afgestemd. Er is daarnaast sprake van een warme overdracht van de kinderen die doorstromen naar basisschool de Vuurvogel. Dat houdt in dat de ontwikkelingsgegevens van het kind in een persoonlijk overleg met de leerkracht van de school wordt overgedragen.

Pedagogisch beleid en pedagogische werkwijze 

Ouders sluiten voor het Peuterspelen op deze locatie een overeenkomst met PeuterTuin. PeuterTuin is 100% onderdeel van TintelTuin. TintelTuin hanteert een algemeen pedagogisch beleid. In de pedagogische werkwijze (zie onder downloads op deze pagina) wordt voor een aantal onderdelen specifiek voor deze locatie een nadere invulling gegeven.

Bent u enthousiast geworden na het lezen van deze informatie en wilt u meer weten over peuterspelen? Bel naar De Vuurvogel en vraag naar de locatiemanager. Als u wilt, kunt u meteen een afspraak maken voor een rondleiding. Graag tot ziens op Peuterspelen De Vuurvogel! 

Ik wil mijn kind inschrijven    

Gegevens

Peuterspelen De Vuurvogel

Adres:
Eemmeer 15b
1509 GL Zaandam

088-0780662

LRKP:
122426344

Locatiemanager:
Katrin Meijer
Peuterspelen De Vuurvogel Manager afbeelding

Speciale voorzieningen

Downloads

> Download inspectierapport

> Download pedagogische werkwijze

KlantOK