Home > Locaties > Peuterspelen Het Koraal-Beemdgras

Welkom bij Peuterspelen Het  Koraal-Beemdgras in Assendelft

Bij Peuterspelen komen kinderen tussen 2,5 en 4 jaar ontdekkend leren, en worden zo spelenderwijs voorbereid op de basisschool. 

Activiteiten

In de peuterspelen groep zijn verschillende hoeken, zoals een huis-, lees- en een bouw/autohoek. We hebben een eigen buitenspeelplein, dat grenst aan de groepen. Peuterspelen staat in het teken van samen spelen, samen delen en rekening houden met elkaar in een veilige en vertrouwde omgeving. Er is aandacht voor sociale relaties, taal en motoriek. Er wordt aan de kinderen voorgelezen en ze worden uitgedaagd om spelletjes te spelen, samen te zingen, te knutselen en uiteraard ook buiten te spelen!

In de peuterspelen groep zijn verschillende hoeken, zoals een huis-, lees- en een bouw/autohoek. Wij hebben een eigen buitenspeelplein gegrensd aan onze groepen en omheind met een apart hek. Peuterspelen staat in het teken van samen spelen, samen delen en rekening houden met elkaar in een veilige en vertrouwde omgeving. Er is aandacht voor sociale relaties, taal en motoriek. Er wordt aan de kinderen voorgelezen en ze worden uitgedaagd om spelletjes te spelen, samen te zingen, te knutselen en uiteraard ook buiten te spelen!

Op deze locatie werken wij met het VVE programma Peuterplein. Deze methode stimuleert kinderen in hun ontwikkeling door een combinatie van spelen, werken en leren. Kinderen die extra hulp nodig hebben op het gebied van taalontwikkeling, krijgen extra individuele aandacht. Ouders worden betrokken bij het programma omdat zij gestimuleerd worden door onder andere thuis met hun kind activiteiten te doen die aansluiten bij wat het kind tijdens het peuterspelen heeft gedaan.

Samenwerking met basisschool

De kinderen van  Peuterspelen Het Koraal stromen veelal door naar basisschool Het Koraal. Het pedagogisch klimaat, thema's, activiteiten en feesten worden met deze basisschool afgestemd. TintelTuin en Agora gaan er samen voor zorgen, dat onderwijs en opvang naadloos op elkaar aansluiten. Als kinderopvang brengen we samenhang in de overgangsmomenten door de informatieoverdracht van het peuterspelen naar de basisschool op elkaar af te stemmen. Om een goede overgang te creëren van kinderopvang naar de basisschool, onderzoeken we de afstemming van opvoedingsdoelen en het pedagogisch klimaat. Hierdoor hebben kinderen herkenningspunten en een basis die ze een veilig en vertrouwd gevoel geeft.

Openingstijden

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmorgen van 8.15 tot 12.15 uur. 
Peuterspelen wordt 40 weken per jaar aangeboden, en is gesloten in schoolvakanties en gedurende 1 extra week. 

Pedagogisch beleid en pedagogische werkwijze 

Ouders sluiten voor het Peuterspelen op deze locatie een overeenkomst met PeuterTuin. PeuterTuin is 100% onderdeel van TintelTuin. TintelTuin hanteert een algemeen pedagogisch beleid. In de pedagogische werkwijze (zie onder downloads op deze pagina) wordt voor een aantal onderdelen specifiek voor deze locatie een nadere invulling gegeven.

Bent u enthousiast geworden na het lezen van deze informatie en wilt u meer weten over peuterspelen? Bel naar Het Koraal en vraag naar de locatiemanager. Als u wilt, kunt u meteen een afspraak maken voor een rondleiding. Graag tot ziens op Peuterspelen Het Koraal! 

Ik wil mijn kind inschrijven     Ik wil een rondleiding aanvragen

Gegevens

Peuterspelen Het Koraal-Beemdgras

Adres:
Beemdgras 3
1567 MM Assendelft

088-0780447

LRKP:
317827923

Locatiemanager:
Sadora Segers

Speciale voorzieningen

Downloads

> Download inspectierapport

> Download pedagogische werkwijze