Home > Locaties > Peuterspelen Toermalijn

Welkom bij Peuterspelen Toermalijn in Wormerveer

Peuterspelen Toermalijn is gevestigd in basisschool Toermalijn. De school is in afwachting van een nieuw schoolgebouw. Hier zullen de basisschool, peuterspelen, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang onder een dak verbinden en samenwerken.
Wij beschikken over een groot lokaal, dat is ingericht met leuke en uitdagende speelhoeken, zoals een huis-, bouw-, lees- en knutselhoek. De kinderen hebben heel veel ruimte om ook bij minder prettig weer lekker te bewegen met elkaar. Peuterspelen Toermalijn heeft een eigen afgesloten buitenspelruimte met een zandbak, een speeltoestel en buitenspelmateriaal. Een veilige omgeving en een huiselijke sfeer bieden kinderen de mogelijkheid om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 12.30 uur
Peuterspelen wordt 40 weken per jaar aangeboden, en is gesloten in schoolvakanties en gedurende 1 extra week. 

Activiteiten

Kinderen worden spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Peuterspelen staat in het teken van samen spelen, samen delen en rekening houden met elkaar in een veilige en vertrouwde omgeving. Er is aandacht voor sociale relaties, taal en motoriek. Er wordt aan de kinderen voorgelezen en ze worden uitgedaagd om spelletjes te spelen, samen te zingen, te knutselen en uiteraard ook buiten te spelen! Op deze locatie werken wij met het VVE programma Kaleidoscoop. Deze methode stimuleert kinderen in hun ontwikkeling door een combinatie van spelen, werken en leren. Kinderen die extra hulp nodig hebben op het gebied van taalontwikkeling, krijgen extra individuele aandacht. Ouders worden betrokken bij het programma omdat zij gestimuleerd worden door onder andere thuis met hun kind activiteiten te doen die aansluiten bij wat het kind tijdens het peuterspelen heeft gedaan.

Samenwerking met basisschool

De kinderen van  Peuterspelen Toermalijn stromen in principe door naar basisschool Toermalijn. Het pedagogisch klimaat, thema's, activiteiten en feesten worden met deze basisschool afgestemd.
PeuterTuin biedt het peuterspelen aan in nauwe samenspraak met de basisscholen van Agora, waarmee we Integrale Kindcentra (IKC's) ontwikkelen. 

Pedagogisch beleid en pedagogische werkwijze 

Ouders sluiten voor het Peuterspelen op deze locatie een overeenkomst met PeuterTuin. PeuterTuin is 100% onderdeel van TintelTuin. TintelTuin hanteert een  algemeen pedagogisch beleid. In de pedagogische werkwijze (zie onder downloads op deze pagina) wordt voor een aantal onderdelen specifiek voor deze locatie een nadere invulling gegeven.

Bent u enthousiast geworden na het lezen van deze informatie en wilt u meer weten over peuterspelen? Bel naar Toermalijn en vraag naar de locatiemanager. Als u wilt, kunt u meteen een afspraak maken voor een rondleiding. Graag tot ziens op Peuterspelen Toermalijn!  

Ik wil mijn kind inschrijven    

Gegevens

Peuterspelen Toermalijn

Adres:
Marktstraat 22
1521 DZ Wormerveer

088-0780694

LRKP:
211506059

Locatiemanager:
Katrin Meijer
Peuterspelen Toermalijn Manager afbeelding

Speciale voorzieningen

Downloads

> Download inspectierapport

> Download pedagogische werkwijze

KlantOK