Welkom bij kinderdagverblijf De Banne in Amsterdam-Noord

sfeer_13.jpg

Op De Banne heerst een rustige, gezellige en gemoedelijke sfeer. Alle pedagogisch medewerkers en kinderen kennen elkaar. Ons kinderdagverblijf ligt op een steenworp afstand van het BovenIJ ziekenhuis. De locatie bestaat uit twee baby- en twee peutergroepen, een atelier en een centrale speelhal. Alle groepen grenzen aan de buitenspeelplaats. Op de buitenspeelplaats is een zandbak, evenwichtsbalk en genoeg ruimte om te rennen, te fietsen of om je te verstoppen.

Wij werken op kinderdagverblijf De Banne met het VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) programma Kaleidoscoop. Dit programma richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen. Er is veel aandacht voor taalontwikkeling, motoriek, maar ook voor sociale relaties en creativiteit. Het belangrijkste kenmerk van Kaleidoscoop is dat de kinderen leren doordat ze zelf actief betrokken zijn bij hun omgeving. Dit komt tot uiting in de inrichting van de ruimte, het dagschema, het activiteitenaanbod en de gehele werkwijze. Pedagogisch medewerkers en leidinggevende krijgen hiervoor speciale ondersteuning en training. Kinderopvang De Banne is hierdoor een kinderdagverblijf met een extra aanbod vroeg- en voorschoolse educatie (VVE).

Meer inhoudelijke informatie over de opvang kunt u vinden in de pedagogische werkwijze op deze site.