Welkom bij kinderdagverblijf NoordRijk in Amsterdam-Noord!

sfeer_16.jpg

In wijk De Bongerd staat KDV NoordRijk. Dit kinderdagverblijf maakt samen met buitenschoolse opvang NoordRijk en basisschool NoordRijk deel uit van Integraal Kind Centrum NoordRijk. Wij bieden opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 13 jaar. IKC NoordRijk is voor alle kinderen de plek om op te groeien.

KDV NoordRijk werkt met het VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) programma Kaleidoscoop. Dit programma richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen. Er is veel aandacht voor taalontwikkeling, motoriek, maar ook voor sociale relaties en creativiteit. Het belangrijkste kenmerk van Kaleidoscoop is dat de kinderen leren doordat ze zelf actief betrokken zijn bij hun omgeving. Dit komt tot uiting in de inrichting van de ruimte, het dagschema, het activiteitenaanbod en de gehele werkwijze. Pedagogisch medewerkers en leidinggevende krijgen hiervoor speciale ondersteuning en training. NoordRijk is hierdoor een kinderdagverblijf met een extra aanbod vroeg- en voorschoolse educatie (VVE).

KDV NoordRijk is een kinderdagverblijf met een voorschool
Peuters van 2,5 tot 4 jaar kunnen hier samen spelend leren. De voorschool biedt een uitdagende leeromgeving in een veilig pedagogisch klimaat zodat kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool. Het kind staat centraal en de activiteiten sluiten aan bij wat elk kind kan en nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Er is extra aandacht voor taal, maar daarnaast is er ook veel tijd voor vrij spelen, tekenen, zingen, spelletjes doen, en bewegen. Dit aanbod is een mooie verdere verdieping van de samenwerking tussen onderwijs en opvang binnen het IKC NoordRijk.

Voorschoolgroep De Bananen is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.15 -11.15 uur, kinderen met een voorschool indicatie komen 12 uur per week. Ook kinderen zonder voorschool indicatie mogen naar De Bananen, maar dan voor 6 uur per week.

Binnen IKC NoordRijk wordt gewerkt volgens de principes van De Vreedzame Wijk