Welkom bij buitenschoolse opvang NoordRijk in Amsterdam-Noord

BSO NoordRijk maakt samen met kinderdagverblijf NoordRijk en basisschool NoordRijk deel uit van Integraal Kind Centrum (IKC) NoordRijk in De Bongerd. Wij bieden opvang en onderwijs aan kinderen van 0 -13 jaar. IKC NoordRijk is voor alle kinderen de plek om op te groeien.

BSO NoordRijk biedt:
- voorschoolse opvang van 07.30 - 08.30 uur
- naschoolse opvang van einde schooltijd tot 18.30 uur
- vakantieopvang

Heeft u buitenschoolse opvang nodig? Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Binnen IKC NoordRijk wordt gewerkt met de principes van De Vreedzame Wijk