Welkom bij kinderdagverblijf Nieuwendam in Amsterdam-Noord

sfeer_142.jpg

Kinderdagverblijf Nieuwendam ligt tussen de bomen en het groen vlak achter het Buikslotermeerplein. Bij aankomst op het dagverblijf valt meteen de geweldig grote tuin op en de groenrijke omgeving waar het kinderdagverblijf zich bevindt. Onze eigen grote buitenruimte is zeer geschikt om kinderen optimaal van het buitengevoel te laten genieten. Gezelligheid en saamhorigheid zijn speerpunten op Nieuwendam en dat brengen we over op kinderen én ouders. Zo starten wij ’s ochtends samen de dag en ’s middags sluiten wij samen af, organiseren wij gezamenlijke activiteiten en spelen de kinderen samen buiten. 

Naast hele dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar, herbergt Nieuwendam ook de Peuterschool. Dit is een initiatief van de gemeente Amsterdam en wordt in samenwerking met ouders, onderwijs, en kinderopvang verder ontwikkeld. Peuters van 2,5 tot 4 jaar kunnen hier samen spelend leren. De peuterschool biedt een uitdagende leeromgeving in een veilig pedagogisch klimaat zodat kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool. Het kind staat centraal en de activiteiten sluiten aan bij wat elk kind kan en nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Er is extra aandacht voor taal, maar daarnaast is er ook veel tijd voor vrij spelen, tekenen, zingen, spelletjes doen, en bewegen.

Kinderdagverblijf Nieuwendam maakt onderdeel uit van IKC Buikslotermeer, en herbergt een van de drie peuterschoolgroepen van het IKC. Deze groep is geïntegreerd in de hele dagopvang van TintelTuin. Open op maandag, dinsdag, woensdag donderdag en vrijdag van 8.45 uur tot 11.45 uur. Kinderen die van het peuterschoolaanbod  gebruik maken, kunnen tussen 07.30 en 18.30 aanvullend gebruik maken van het kinderopvang aanbod.
Op peuterschool Buikslotermeer zijn de beide andere groepen.
Klik hier voor het inschrijfformulier van de peuterschool Buikslotermeer


Wij werken op kinderdagverblijf Nieuwendam met het VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) programma Kaleidoscoop. Dit programma richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen. Er is veel aandacht voor taalontwikkeling, motoriek, maar ook voor sociale relaties en creativiteit. Het belangrijkste kenmerk van Kaleidoscoop is dat de kinderen leren doordat ze zelf actief betrokken zijn bij hun omgeving. Dit komt tot uiting in de inrichting van de ruimte, het dagschema, het activiteitenaanbod en de gehele werkwijze. Pedagogisch medewerkers en leidinggevende krijgen hiervoor speciale ondersteuning en training. Kinderopvang Nieuwendam is hierdoor een kinderdagverblijf met een extra aanbod vroeg- en voorschoolse educatie (VVE).