Welkom bij kinderdagverblijf Nieuwendam in Amsterdam-Noord

sfeer_142.jpg

Kinderdagverblijf Nieuwendam ligt tussen de bomen en het groen vlak achter het Buikslotermeerplein. Bij aankomst op het dagverblijf valt meteen de geweldig grote tuin op en de groenrijke omgeving waar het kinderdagverblijf zich bevindt. Onze eigen grote buitenruimte is zeer geschikt om kinderen optimaal van het buitengevoel te laten genieten. Gezelligheid en saamhorigheid zijn speerpunten op Nieuwendam en dat brengen we over op kinderen én ouders. Zo starten wij ’s morgens samen de dag en ’s middags sluiten wij samen af, organiseren wij gezamenlijke activiteiten en spelen de kinderen samen buiten.

Wij werken op kinderdagverblijf Nieuwendam met het VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) programma Kaleidoscoop. Dit programma richt zich op stimuleren van de  brede ontwikkeling van kinderen. Er is veel aandacht voor taalontwikkeling, motoriek, maar ook voor sociale relaties en creativiteit. Het belangrijkste kenmerk van Kaleidoscoop is dat kinderen spelenderwijs leren doordat ze zelf actief betrokken zijn bij hun omgeving.
Dit komt tot uiting in de inrichting van de ruimte, het dagschema, het activiteitenaanbod en de gehele werkwijze. Wekelijks krijgen de kinderen een beredeneerd aanbod van activiteiten, waardoor ze zich naar eigen behoefte en in eigen tempo kunnen ontwikkelen. Om dit te bepalen volgen we de kinderen met behulp van het kindvolgsysteem KIJKl, waarmee ook de doorgaande lijn met het basisonderwijs is geborgd.
De ouders worden gestimuleerd om thuis met hun kind(eren) activiteiten te ondernemen die aansluiten bij het aanbod op het kinderdagverblijf. Op deze manier dragen we er zorg voor dat de kinderen een verrijkt aanbod krijgen en worden voorbereid op de overgang naar de basisschool.

Kinderdagverblijf met voorschool
Naast de kinderdagverblijf baby- en peutergroep is er op Nieuwendam ook een voorschool groep. De voorschool is een initiatief van de gemeente Amsterdam. Peuters van 2,5 tot 4 jaar kunnen hier samen spelend leren. De voorschool biedt een uitdagende leeromgeving in een veilig pedagogisch klimaat zodat kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool. Het kind staat centraal en de activiteiten sluiten aan bij wat elk kind kan en nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Er is extra aandacht voor taal, maar daarnaast is er ook veel tijd voor vrij spelen, tekenen, zingen, spelletjes doen, en bewegen.

Voorschoolgroep Olifant is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45-11.45 uur geopend. Kinderen met VVE indicatie komen 12 uur (4 dagdelen) en kinderen zonder VVE indicatie komen 6 uur (2 dagdelen).
Op de peutergroep kunnen kinderen vanaf 2,5 jaar met vve indicatie aanvullend kinderopvang afnemen.

Thematisch werken
Bijzonder aan kinderdagverblijf Nieuwendam is het thematisch werken. Een bepaald thema staat centraal in de groep en wordt uitgewerkt aan de hand van verschillende activiteiten, die passen bij de belevingswereld van het kind. Wij letten daarbij op het stimuleren van de ontwikkeling. Door op deze manier te werken, hebben wij veel inzicht in de mogelijkheden van kinderen en kunnen wij de kinderen helpen op de vlakken waar zij extra aandacht nodig hebben.

Kinderdagverblijf Nieuwendam maakt onderdeel uit van IKC Buikslotermeer.