Klanttevredenheidsonderzoek bij TintelTuin

Kinderopvangorganisatie TintelTuin wil graag van alle ouders weten hoe zij denken over de opvang van hun kind. Tweejaarlijks worden ouders daarom gevraagd om met een klanttevredenheidsonderzoek mee te doen. Met de resultaten worden plannen gemaakt om de opvang te verbeteren of door te ontwikkelen.“Het klanttevredenheidsonderzoek geeft de ervaringen van de ouders met onze opvang aan”, vertelt een beleidsadviseur van de TintelTuin. “Omdat wij altijd willen verbeteren vinden we het heel belangrijk wat de ouders ons meegeven.”

Het onderzoek
Met het onderzoek wil TintelTuin duidelijkheid over de positieve en kritische indrukken van haar klanten. “Ouders kunnen hun oordeel geven over de opvang van hun kind, de locatie, de inspraak en de administratie. Ook stellen we de vraag wat men vindt van de prijs-kwaliteitverhouding. De vraag of ouders de locaties van  TintelTuin zouden aanbevelen is  eveneens een graadmeter voor tevredenheid van ouders.
 
Uitslag
De resultaten worden op organisatieniveau en locatieniveau besproken. Op basis daarvan worden verbeterplannen gemaakt. “Het is heel belangrijk dat zoveel mogelijk ouders deelnemen aan dit onderzoek, zodat er een breed draagvlak is voor verbeteringen die uit het onderzoek voortkomen."  

Deelname
Alle ouders die hun kind of kinderen bij één van de locaties van kinderopvangorganisatie TintelTuin heeft zitten, zijn uitgenodigd om deel te nemen. “1 juni hebben de ouders een brief in de bus gehad met daarin een inlogcode en een wachtwoord. Met deze gegevens kunnen zij inloggen op www.xs2quality.nl. Een aantal ouders heeft al meegedaan, maar we roepen de overige ook op de website te bezoeken.

Wij staan overigens altijd open voor opmerkingen en suggesties. Deze kunnen via de locaties maar ook via de website worden doorgegeven.”

 

Terug «