Ouders ontzorgen tijdens staking van basisschool leerkrachten op dinsdag 27 juni

Op 27 juni zullen veel basisschoolleerkrachten in Nederland een uur later starten met hun les dan normaal. Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs.
Concreet betekent dit dat de leraren de school een uur later open doen. De leraren komen later op school of geven het eerste uur geen les.

De buitenschoolse opvang locaties van TintelTuin, zullen binnen hun mogelijkheden, open zijn om ouders dit uur te ontzorgen. Hierbij moeten zij rekening houden met het beschikbare personeel en het maximaal aantal kinderen dat in de betreffende BSO mag worden opgevangen. Kinderen die elke dinsdag naar de voorschoolse of naschoolse opvang komen, hebben hierbij voorrang. Vraagt u op de BSO van uw kind na, wat de mogelijkheden zijn.

Terug «