Gast college bij ROC TOP in Amsterdam

Wij hebben tijdens onze presentatie gesproken over de kinderopvang, hoe TintelTuin werkt en hoe de kinderopvang er nu uit ziet met bijvoorbeeld de nieuwe wet IKK. Er waren 25 studenten(tweede en derde leerjaar) aanwezig en een paar docenten. In de toekomst gaat TintelTuin ook gastlessen geven aan nieuwe studenten en eerste jaar studenten van de opleiding pedagogisch medewerker.