Hoe we bij TintelTuin omgaan met het corona virus

Wij volgen de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de (lokale) GGD. Beiden geven aan dat er (nog) geen reden is voor specifieke maatregelen. Zodra die aanleiding er wel is, neemt de GGD contact met ons op of zullen wij contact opnemen met de GGD.
De GGD voert, mocht deze situatie zich voor gaan doen, regie en geeft ons dan instructies in hoe te handelen.


Voor nu handelen wij daarom volgens het door ons gevoerde beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid. In dit beleid is opgenomen hoe wij omgaan met hygiëne en infectieziekten. Ons beleid veiligheid en gezondheid is in lijn met de adviezen van het RIVM. Specifiek voor het coronavirus geeft het RIVM het volgende advies:

· Was handen regelmatig
· Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
· Gebruik papieren zakdoekjes


Er zijn voor nu géén extra maatregelen nodig. Zodra dit wel zo is, zullen wij u hierover informeren.


Wanneer contact opnemen met de huisarts?
Het RIVM geeft aan dat u telefonisch contact opneemt met uw huisarts of de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (infectieziekten) als u en/of uw kind:
- Koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
- En de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus. Op de website van het RIVM staan de landen/regio’s benoemd. (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#nederland)
- Of de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.
De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is.
Het RIVM heeft actuele informatie over het virus en hoe te handelen op de site www.rivm.nl.