Kick off van onze eigen BBL TintelTuin klas!

22 enthousiaste  dames werden nadat ze hun entree over de rode loper gemaakt hadden, welkom geheten met een heerlijk (no alcohol) bubbel drankje. Vervolgens, na een korte kennismaking met elkaar  begon ons welkomstprogramma. De middag bestond uit een informatieve presentatie over de organisatie. Ook werd er een korte presentatie gegeven door onze pedagogische coach Marit Kampen over het baby concept. Dit is een werkwijze die op de 0-1 jaar baby groepen toegepast gaat worden binnen TintelTuin. Ook Cor Schuurman heeft onze BBL studenten nog even toegesproken en extra gemotiveerd door zijn kennis te delen met ons. Na al deze informatie was het tijd geworden voor het officiële gedeelte, het tekenen van de arbeidsovereenkomsten. Ook de laptop die de studenten in bruikleen krijgen van TintelTuin werd overhandigd. Naderhand was er nog tijd om alle vragen te beantwoorden onder het genot van een(verantwoord)hapje en een fruitwaterdrankje. Wij kijken terug op een gezellige, en geslaagde middag en wensen alle studenten heel veel succes met hun opleiding!